Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Automatyczne rozpoznawanie podobieństwa melodii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
Улучшение точности позиционирования динамических объектов в системах геолокации [Ulepszenie dokładności pozycjonowania obiektów dynamicznych w systemach geolokacyjnych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
A simple voting protocol on quantum blockchain [A simple voting protocol on quantum blockchain]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjnanauki fizyczne
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
Blockchain w zdecentralizowanej autoryzacji transakcji barterowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
mgr Michał Horodelski
Modelowanie procesów mnogich/masowych PRM przy wykorzystaniu czasowej sieci Petriego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
mgr Michał Horodelski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33859 zweryfikowanych pozycji.