Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
КОРРЕКЦИЯ ОДИНОЧНЫХ И ДВОЙНЫХ ПАРНЫХ ОШИБОК В СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИХ КАНАЛАХ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ. [Information Systems and Technologies]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
informatyka techniczna i telekomunikacyjnanauki o bezpieczeństwie
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Fuzzy Modification of Analytic Hierarchy Process Using GUI Tools [Rozmyta modyfikacja AHP za pomocą narzędzi GUI]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
informatyka techniczna i telekomunikacyjnamatematyka
mgr Krystyna Kiersztyn
Fuzzy Rule-based Outlier Detector [Detektor wartości odstających oparty na regułach rozmytych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
informatyka techniczna i telekomunikacyjnamatematyka
mgr Krystyna Kiersztyn
Could the type and severity of gross lesions in pig lymph nodes play a role in the detection of Mycobacterium avium? [Czy rodzaj i nasilenie dużych zmian w węzłach chłonnych świni może odgrywać rolę w wykrywaniu Mycobacterium avium?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
mgr Piotr Kociuba
Detection of spatial avoidance between sousliks and moles by combining field observations, remote sensing and deep learning techniques [Wykrywanie unikania przestrzennego między susami a kretami poprzez połączenie obserwacji terenowych, teledetekcji i technik głębokiego uczenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
mgr Piotr Kociuba
ANALIZ STEGANOGRAFICHESKIKH METODOV NA OSNOVE KONTEYNEROV SVG-FORMATA [ANALIZA METOD STEGANOGRAFICZNYCH W OPARCIU O KONTENERY SVG]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Ispol'zovaniye setevykh protokolov i steganografii dlya taynoy peredachi informatsii [Używanie protokołów sieciowych i steganografii do tajnego przesyłania informacji]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Компьютерные сети [Sieci komputerowe]
Podręcznik akademicki
Rok: 2022
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Steganographic method based on hidden messages embedding into Bezier curves of SVG images.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
The temporal inference with the use of ant-based clustering algorithm and flow graphs in the problem of prognosing complications of medical surgical procedures [Wnioskowanie temporalne z wykorzystaniem algorytmu klasteryzacji mrówkowej i grafów przepływu w problemie prognozowania komplikacji medycznych procedur chirurgicznych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjnainżynieria biomedycznanauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
Users data protection on the basis of a web application for status monitoring of computer services [Ochrona danych użytkowników w oparciu o aplikację webową do monitorowania stanu usług komputerowych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Elementy sovremennykh komp'yuternykh setey i setevykh tekhnologiy [Elementy nowoczesnych sieci komputerowych i technologii sieciowych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Logic Programming with Post-Quantum Cryptographic Primitives for Smart Contract on Quantum-Secured Blockchain [Logic Programming with Post-Quantum Cryptographic Primitives for Smart Contract on Quantum-Secured Blockchain]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr Xin Sun
Schrödinger’s Ballot: Quantum Information and the Violation of Arrow’s Impossibility Theorem [Schrödinger’s Ballot: Quantum Information and the Violation of Arrow’s Impossibility Theorem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr Xin Sun
VEROYATNOSTNAYA OTSENKA PROSTRANSTVA RESHENIY DLYA DVUKH NEYRONNYKH SETEY TRM PRI IKH SINKHRONIZATSII [Ocena probabilistyczna przestrzeni rozwiązań dla dwóch sieci neuronowych TRM w trakcie ich synchronizacji]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Political and Economic Contexts of Implementing 5G in Poland and in Selected European Countries [Polityczne i ekonomiczne konteksty wdrażania technologii 5G w Polsce i wybranych krajach europejskich]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjnanauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Urszula Soler
Detection and Classification of Anomalies in Large Data Sets on the Basis of Information Granules [Wykrywanie i klasyfikacja anomalii w dużych zbiorach danych z wykorzystaniem ziaren informacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
mgr Krystyna Kiersztyn
INCREASED SECURITY "SOCIAL NETWORK" WEBAPPLICATION WITH MYSQL DATABASE/ 72nd Scientific and Technical Conference of Students and undergraduates: abstracts: in 4 hours - Minsk, April 12-23, 2021 [Aplikacja webowa "Portal Społecznościowy" ze zwiększonym poziomem bezpieczeństwa z bazą danych MySQL]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Web-application of an online shop with a database on the PostgreSQL platform with an increased level of security / 72nd Scientific and Technical Conference of Students and undergraduates: abstracts: in 4 p. P.4 - Minsk, April 12-23, 2021 [Aplikacja webowa sklepu internetowego ze zwiększonym poziomem bezpieczeństwa z bazą danych na platformie PostgreSQL]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Application of robots in medicine and healthcare / 72nd Scientific and Technical Conference of Students and undergraduates: abstracts: in 4 p. P.4 - Minsk, April 12-23, 2021 [72nd Scientific and Technical Conference of Students and undergraduates]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
SOME FEATURES OF THE PRACTICAL USE OF THE AGILE TESTING TECHNOLOGIES [SOME FEATURES OF THE PRACTICAL USE OF THE AGILE TESTING TECHNOLOGIES/ 72nd Scientific and Technical Conference of Pupils, Students and undergraduates: abstracts: in 4 hours - Minsk, April 12-23, 2021]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
A PROJECT AND IMPLEMENTATION OF A SMART CITY/ 72nd Scientific and Technical Conference of Pupils, Students and undergraduates: abstracts: in 4 hours - Minsk, April 12-23, 2021 [Projekt i implementacja Smart City]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Проблемы и основные направления развития высшего технического образования : материалы XXIV науч.-метод. конф., Минск, 25–26 марта 2021 г. – Минск : БГТУ, 2021. [Problemy i główne kierunki rozwoju wyższego szkolnictwa technicznego: materiały XXIV metody naukowo-naukowej. Konf., Mińsk, 25-26 marca 2021 - Mińsk: BSTU, 2021.]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjnapedagogika
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Investigation of Wireless Pulse Oximeters for Smartphone-based Remote Monitoring of Lung Health [Badanie bezprzewodowych pulsoksymetrów do zdalnego monitorowania zdrowia płuc za pomocą smartfonów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
Design and Implementation of an Information System for Self-Control of Bronchial Asthma by Patients [Zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego do samokontroli astmy oskrzelowej przez pacjentów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
Lottery and Auction on Quantum Blockchain [Loteria i aukcja w kwantowym blockchainie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Lottery and Auction on Quantum Blockchain [Loteria i aukcja w kwantowym blockchainie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr Xin Sun
Who is obliged when many are involved? Labelled transition system modelling of how obligation arises [Kto jest zobowiązany dgy wielu jest zaangażowanych? Model LTS dla powstawania zobowiązania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Ispol'zovaniye sistemnykh svoystv i parametrov tekstovykh faylov v steganograficheskikh prilozheniyakh [ Zastosowanie systemowych cech i parametrów plików tekstowych w aplikacjach steganograficznych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacyjnanauki o bezpieczeństwie
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Multi-Party Quantum Byzantine Agreement without Entanglement [Wielostronne kwantowe porozumienie bizantyńskie bez splątania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiainformatykainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr Xin Sun
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42719 zweryfikowanych pozycji.