Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Towards Quantum-Secured Permissioned Blockchain: Signature, Consensus, and Logic [Towards Quantum-Secured Permissioned Blockchain: Signature, Consensus, and Logic]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
Automatyczne rozpoznawanie podobieństwa melodii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
Применение форматов электронных книг при передаче конфеденциальной информации методами компьютерной стеганографии [Wykorzystanie formatów książek elektronicznych do przekazywania informacji poufnych metodami steganografii komputerowej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Methods, Software and Hardware Tools for Cryptocurrency Technologies [Metody, oprogramowanie i narzędzia sprzętowe dla technologii kryptowalutowych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ МНОГОКЛЮЧЕВОЙ СИСТЕМЫ [Modelowanie matematyczne odporności steganograficznej systemu wielokluczowego]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Улучшение точности позиционирования динамических объектов в системах геолокации [Ulepszenie dokładności pozycjonowania obiektów dynamicznych w systemach geolokacyjnych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
A simple voting protocol on quantum blockchain [A simple voting protocol on quantum blockchain]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjnanauki fizyczne
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
Blockchain w zdecentralizowanej autoryzacji transakcji barterowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
mgr Michał Horodelski
Modelowanie procesów mnogich/masowych PRM przy wykorzystaniu czasowej sieci Petriego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
mgr Michał Horodelski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34698 zweryfikowanych pozycji.