Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Typology of rural public places. On examples from Eastern Poland [Typologia wiejskich przestrzeni publicznych. Na przykładzie wschodniej Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
architektura i urbanistyka
dr inż. Jan Kamiński
The European cultural heritage of the contemporary sacred landscape in Poland and its evaluation based on the example of roadside shrines and crosses [Europejskie dziedzictwo kulturowe współczesnego krajobrazu sakralnego w Polsce i jego ocena na przykładzie kapliczek i krzyży przydrożnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
architektura i urbanistykanauki o sztuce
dr inż. Piotr Kulesza
The European cultural heritage of the contemporary sacred landscape in Poland and its evaluation based on the example of roadside shrines and crosses [Europejskie dziedzictwo kulturowe współczesnego krajobrazu sakralnego w Polsce i jego ocena na przykładzie kapliczek i krzyży przydrożnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
architektura i urbanistykanauki o sztuce
dr Małgorzata Żak-Kulesza
Laboratorium Design Thinking. Kurs design thinking dla nauczycieli akademickich nauk społecznych.
Podręcznik akademicki
Rok: 2022
architektura i urbanistykaekonomia i finansenauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr inż. Jan Kamiński
Protection of nature in historic garden complexes as defined by Polish law [Ochrona zasobów przyrodniczych w historycznych zespołach ogrodowych w świetle prawodawstwa krajowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykanauki prawne
dr inż. Piotr Kulesza
Using FORDRY model to forecast transformation of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stands in Nadsyansky Regional Landscape Park (Ukrainian Carpathians) [Zastosowanie modelu FORDRY do prognozowania transformacji drzewostanów świerkowych (Picea abies (L.) Karst) w Nadsańskim Regionalnym Parku Krajobrazowym (Karpaty Ukraińskie) ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykageografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Rural public places: specificity and importance for the local community (case study of four villages) [Rural public places: specificity and importance for the local community (case study of four villages)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistyka
dr inż. Jan Kamiński
Functional and spatial importance of historical parks in the present urban structure on the example of Lublin, Lviv, and London [Funkcjonalne i przestrzenne znaczenie parków historycznych we współczesnej strukturze miejskiej na przykładzie Lublina, Lwowa i Londynu]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Piotr Kulesza
The exhibition “Village and Small Town” and the “Borderland Town” in Biłgoraj. Rescuing memory or falsifying the history of an image of a Polish traditional landscape [„Wieś i miasteczko” a „miasteczko kresowe”. Ratowanie pamięci czy falsyfikacja historycznego krajobrazu Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistyka
S. dr hab. inż. arch. Anna Tejszerska
Dwa kościoły, dwóch architektów, jedna sylweta – „styl narodowy” a zapożyczanie form w architekturze sakralnej II RP
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistyka
S. dr hab. inż. arch. Anna Tejszerska
The problem of homogenisation of natural landscapes in Lublin by alien plant species. [Problem ujednolicania krajobrazów roślinnych Lublina przez gatunki roślin obcego pochodzenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Wizualna percepcja kolorystyki i możliwości jej wykorzystania w budowaniu ładu przestrzennego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Odzyskiwanie przestrzeni publicznych w miejscowościach z ruchem tranzytowym na przykładzie Grybowa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Charakterystyka ogólna krajobrazu lubelskich rzek
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
architektura i urbanistyka
dr inż. Jan Kamiński
Rośliny w kulturze Skalnego Podhala
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
Перспективи розбудови транспортної мережі Закарпатської області в межах транскордонних територій з країнами ЄС [Perspektywy rozwoju infrastruktury transportowej Zakarpacia na obszarach przygranicznych z krajami UE]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
architektura i urbanistyka
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Atrakcyjność wizualna ciągów pieszych w miastach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
architektura i urbanistyka
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Metoda waloryzacji przydrożnych obiektów sakralnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
architektura i urbanistykanauki o kulturze i religiinauki o sztuce
dr Małgorzata Żak-Kulesza
Peter Zumthor
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
architektura i urbanistyka
S. dr hab. inż. arch. Anna Tejszerska
Можливості застосування досвіду данії у розвитку велотуризму в місті ужгород [Możliwości wykorzystania doświadczenia Danii w rozwoju turystyki rowerowej w mieście Użhorod]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistyka
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Styl narodowy w architekturze sakralnej Polski Odrodzonej (1918-1939)
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
architektura i urbanistyka
S. dr hab. inż. arch. Anna Tejszerska
Method of valorisation of roadside sacral objects [Metoda waloryzacji przydrożnych obiektów sakralnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Method of valorisation of roadside sacral objects [Metoda waloryzacji przydrożnych obiektów sakralnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Piotr Kulesza
Small roadside sacral structures in Borzechów Commune (Lublin Region) and their dendroflora [Małe przydrożne obiekty sakralne w gminie Borzechów (województwo lubelskie) i ich dendroflora]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Małe przydrożne obiekty sakralne w gminie Borzechów (województwo lubelskie) i ich dendroflora
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Piotr Kulesza
Small roadside sacral structures in the Borzechów commune (Lublin region) and their dendroflora
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykanauki o sztucerolnictwo i ogrodnictwo
dr Małgorzata Żak-Kulesza
Roślinność naturalna zastosowana w ekstensywnym ogrodzie na dachu Tarasów Zamkowych w Lublinie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Współczesne problem parków Lubelszczyzny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistyka
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Atrakcyjność wizualna ciągów pieszych w miastach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistyka
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Zieleń jako element podnoszący atrakcyjność i jakość przestrzeni publicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistyka
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42257 zweryfikowanych pozycji.