Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Petrus Pet’ko SchP (1713-1793) (o. Petrus a Sancto Martino). Kompozycje sakralne. UTWORY KOMPOZYTORÓW PIJARSKICH. TOM I
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o sztuce
Ks. dr Dariusz Smolarek
Just (Franciszek) Caspar SchP (1717-1760) (o. Justus Joseph a Desponsatione BMV). Arie i hymny kościelne. UTWORY KOMPOZYTORÓW PIJARSKICH. TOM II
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o sztuce
Ks. dr Dariusz Smolarek
Jean Philippe Rameau: Traktat o harmonii (1722), księga III Zasady kompozycji, księga IV Zasady akompaniamentu. Przekład, opracowanie i komentarz muzykologiczny Miłosz Aleksandrowicz
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
A Romantic Leaf from an Album, or a Well-Thought-Out Proposal: the case of the romance Les pleures des femmes (O popurquoi donc): The Case of the Romance Les pleurs des femmes (O pourquoi donc) Based on a Text by a Forgotten Russian Poet [A Romantic Leaf from an Album, or a Well-Thought-Out Proposal: the case of the romance Les pleures des femmes (O popurquoi donc): The Case of the Romance Les pleurs des femmes (O pourquoi donc) Based on a Text by a Forgotten Russian Poet]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr hab. Małgorzata Gamrat
Wychowanie integralne w jezuickich bursach muzycznych w Polsce od XVI do XVIII wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
Ks. dr Michał Jędrzejski
Nowa ewangelizacja w nauczaniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o sztuce
Ks. dr Michał Jędrzejski
Śląskie realizacje Stanisława i Stefana Krukowskich w świetle katalogu fabryki z grudnia 1935 roku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Andrzej Gładysz
Organy Jana Śliwińskiego w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy-Zdroju
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Andrzej Gładysz
„Kresowa bałagułka” – lekkie wywiady o ważkich sprawach
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
językoznawstwoliteraturoznawstwonauki o sztuce
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Nieznany kodeks liturgiczno-muzyczny z Muzeum Archidiecezji Łódzkiej. Wstępny opis źródła i edycja melodii
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Artysta – emigrant – pielgrzym: o Norwidowskim autoportrecie „Ipse ipsum”
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Simon Ferdinand Lechleitner, Dialogus de Passione Christi Domini ex F
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Andrzej Gładysz
Jean-Baptiste Rousseau’s Poetic Cantatas and Their Place in the Culture of France: A Preliminary Study [Poetycka kantata J.B. Rousseau i jej miejsce w kulturze Francji: studium wstępne]
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr hab. Małgorzata Gamrat
Organy w kościołach dekanatu opatowskiego diecezji sandomierskiej. Instrumenty niezachowane w świetle źródeł archiwalnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr hab. Maria Szymanowicz prof. KUL
Colour as a “ready-made”. Notes on the margins of the works of Adam Marczyński [Kolor jako ready-made: notatki na marginesie prac Adama Marczyńskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Fontes Musicae in Polonia – Seria C: źródłowo-krytyczne edycje muzykaliów: http://fontesmusicae.pl/fontes-pl; http://fontesmusicae.pl/edycje-nutowe-seria-c
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki o sztuce
Ks. dr Dariusz Smolarek
Muzyka instrumentalna kapeli kościoła farnego pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wielkopolskim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
Ks. dr Dariusz Smolarek
Primate Stefan Wyszyński – an eulogist of Gregorian chant [Prymas Stefan Wyszyński - piewca chorału gregoriańskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Kuźnia charakteru, korzenie świętości – wieś Zuzela – miejsce urodzenia i pierwszych lat życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr hab. Tomasz Rokosz prof. KUL
Lira korbowa – instrument zapomniany? Współczesna praktyka rekonstrukcji i budowania instrumentów w pracowni lutniczej Stanisława Nogaja
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr hab. Tomasz Rokosz prof. KUL
Eques Hierosolimi tanus. Mirski portret wojewody wileńskiego Mikołaja Krzysztofa Radziwiłla "Sierotki" (1540-1616)
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska
Polski organmistrz Stefan Krukowski i jego działalność na terenie współczesnej Ukrainy w okresie międzywojennym
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Andrzej Gładysz
Obraz Świetej Rodziny przy stole z sanktuarium w Studziannie - Poświętnem w świetle tradycji ikonograficznej, wymowy ideowej graficznego pierwowzoru oraz w homilii koronacyjnej prymasa Stefana Wyszyńskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Małgorzata Żak-Kulesza
Katalog Fabryki Organów St. Krukowski i Syn w Piotrkowie Trybunalskim z archiwum parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Krynicy-Zdroju jako źródło informacji o działalności zakładu organmistrzowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Andrzej Gładysz
Castra Annibalis
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Kolekcja nowożytnych rzeźb ołtarzowych w Muzeum KUL. Studium przypadku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Krzysztof Przylicki
Semiotyczne gry z odbiorcą: Gigi l’amoroso i Gigi in Paradisco Dalidy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr hab. Małgorzata Gamrat
... jak gdy artysta - o Norwidzie rysowniku uwag kilka
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Kościelne wymagania związane z wykształceniem i kwalifikacjami organistów w świetle regulaminów diecezjalnych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Andrzej Gładysz
„La Cantologie”, czyli francuska szkoła badań nad piosenką (i jej potencjalne polskie implikacje),
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr hab. Małgorzata Gamrat
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41309 zweryfikowanych pozycji.