Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
List Apostolski Duodecimum Saeculum Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Tysiąc Dwusetnej Rocznicy Soboru Nicejskiego II. Miejsce Ikony w wierze i rozumieniu św. Jana Pawła II „Roczniki Humanistyczne KUL”, z. 4 (2020) – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Klasyczne i nieklasyczne wizualizacje ciała ludzkiego w średniowiecznej plastyce. Poznawcze i artystyczne aspekty w wyobrażaniu cielesności i duchowości. złożony do serii wydawniczej Obrazy i Poznanie , pod redakcją Macieja Teodora Kociuby, Tom III, Obraz między sacrum i profanum. Red. Maciej Teodor Kociuba, Wydawnictwo UMCS Lublin 2020 - artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Ikonografia św. Judy Tadeusza w sztuce europejskiej i polskiej, złożony do książki „Święty Juda Tadeusz w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej o dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna”, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2020. - artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Przyroda realna – przyroda idealna. Antropologiczny kontekst wizualizacji przyrody w malarstwie średniowiecznym, [w:] Krajobraz jako wartość kulturowa i przyrodnicza, red. Prof. Maciej Kociuba, dr Krzysztof Rojek, Wydawnictwo UMSC w Lublinie, Lublin 2020. – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Znaczenia ‘sukienek’ dla Maryi i Jezusa jako wotum i jako uzmysłowienie piękna transcendentnego, [w:] Jasna Góra - skarbiec kultury europejskiej i polskiej, red. Ewelina Dziekońska-Chudy, Częstochowa 2020. – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Charyty w recepcji sztuki średniowiecznej wizualizacja piękna dobra i prawdy, [w:] Charyty, radość, wdzięk optymizm w literaturze i sztuce, red. prof. Maria Korytkowska, Universitas, Kraków 2020 - artykuł złożony dod druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Archiwum ks. Bronisława Ussasa (1885-1977) w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
Ferula świętego papieża Pawła VI - innowacja i symbol tradycji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Wkład ks. profesora Jana Chwałka w organologię i sztukę budowy organów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Maria Szymanowicz prof. KUL
Polska bibliografia organów, Tom IV
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Maria Szymanowicz prof. KUL
Organy w kościołach dekanatu zawichojskiego diecezji sandomierskiej. Instrumenty niezachowane w świetle źródeł archiwalnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Maria Szymanowicz prof. KUL
Uroczystości koronacyjne ikony Matki Boskiej Chełmskiej 8 września 1765
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Program pokutny w dawnym kościele misjonarzy w Siemiatyczach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
O reminiscencjach konfliktu o ordynację ostrogską w sztuce kręgu Jana Klemensa Branickiego.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
Musica sacra im Schaffen von Krzysztof Penderecki
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr Andrzej Gładysz
Z życia artystycznego Lublina w latach 1918-1939. Ludzie, instytucje, wystawy [razem z Lechosławem Lameńskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
I quattro elementi nell’iconografia medievale del Giudizio Universale? Una nuova proposta iconografica per la lettura del mosaico della parete ovest a Torcello (Venezia, Italia) – parte I [I quattro elementi nell’iconografia medievale del Giudizio Universale? Una nuova proposta iconografica per la lettura del mosaico della parete ovest a Torcello (Venezia, Italia) – parte I]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Stand-up comedy as a hallmark of western culture [Stand-up comedy as a hallmark of western culture]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religiinauki o sztucesztuki filmowe i teatralne
dr hab. Anna Kawalec prof. KUL
"Katharsis" - opowieść ze świata elektronicznych oceanów
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr hab. Piotr Chlebowski prof. KUL
"Pod latyńskich żagli cieniem" - "czerwony" Niemen Enigmatic
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr hab. Piotr Chlebowski prof. KUL
"Pielgrzym" - Grupy Aerolit
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr hab. Piotr Chlebowski prof. KUL
Kamień, który spadł
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr hab. Piotr Chlebowski prof. KUL
Hommage à Maria Stangret-Kantor
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr Anna Dzierżyc-Horniak
[Rec.:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra. Rocznik Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 10(2019), ISSN 2083-0416, ss. 220
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
[Rec.:] Marcin Mielczewski, Koncerty wokalno-instrumentalne / vocal-instrumental concertos, wyd. / ed. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, t. II/1–II/2, Warszawa 2018–2019
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr Marek Bebak
Fundacje sakralne wojewody wołyńskiego Seweryna Józefa Rzewuskiego (po 1694-1755)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Fundacje artystyczne ks. Andrzeja Tarło (ok. 1580- 1642), kanonika krakowskiego, dziekana opatowskiego i proboszcza tarnowskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Między mową a śpiewem. Słowo, muzyka i obrzęd w kontekście przemian
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Tomasz Rokosz
Zapisy nutowe - transkrypcje muzyczne 50 pieśni bożonarodzeniowych pozyskanych podczas etnomuzykologicznych badań terenowych na Rzeszowszczyźnie i zamieszczonych w publikacji naukowej "Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie" (s. 388-587)
Mapa w obcej publikacji recenzowanej
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr Kinga Strycharz-Bogacz
Rewitalizacja przestrzeni miasta poprzez sztukę. Przypadek Stoczni Gdańskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37383 zweryfikowanych pozycji.