Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Tropowana antyfona maryjna Salve Regina w XV-wiecznym psałterzu oliwetańskim z Łodzi
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Prawda, piękno i dobro w paryskich wykładach Victora Cousina
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr hab. Małgorzata Gamrat
Nomad and shaman, flags and terremonto. Arahmaiani Feisal’s artistic practice from the perspective of Joseph Beuys’ “social sculpture” [Nomada i szaman, flagi i terremonto. Praktyka artystyczna Arahmaiani Feisal z perspektywy „rzeźby społecznej” Josepha Beuysa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr Anna Dzierżyc-Horniak
SZOPKA Z LALKAMI Z OKOLIC PADWI NARODOWEJ – TRADYCYJNE WIDOWISKO I JEGO REPERTUAR MUZYCZNY
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr hab. Tomasz Rokosz prof. KUL
Śpiewy kalwaryjskie funkcjonujące w tradycji pisanej i ustnej w Kalwarii Zebrzydowskiej i Kalwarii Pacławskiej w kontekście ich percepcji w wybranych parafiach południowo-wschodniej Polski
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr Kinga Strycharz-Bogacz
Kilka słów o kościele Paulinów w Leśnej Podlaskiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska
Booklet do płyty "Muzyka bożonarodzeniowa Władysława Brankiewicza"
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr Andrzej Gładysz
From a Demarcation Line to a Living Archive. Documentary Exhibitions of the Foksal Gallery in the British Isles [Od linii demarkacyjnej do żywego archiwum. Dokumentalne wystawy Galerii Foksal na Wyspach Brytyjskich]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr Anna Dzierżyc-Horniak
Duchowość wybranych kantat kościelnych Jana Sebastiana Bacha
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
Ks. dr Michał Jędrzejski
Polska sztuka i „Ver Sacrum” Artyści i Kraków, w: Studia ofiarowane Tomaszowi Gryglewiczowi
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Dispersion of a Work of Art - Adam Marczyński, Tadeusz Kantor, Karol Broniatowski [Rozproszenie dzieła - Adam Marczyński, Tadeusz Kantor, Karol Broniatowski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Artistic Labyrinths and the Tower of Babel. A Comparative Look at the Exhibitions: Documenta 5, Les Immatériaux and Labyrinth – an Underground Space [Artystyczne labirynty i Wieża Babel. Porównawcze spojrzenie na wystawy documenta 5, Les Immatériaux, Labirynt – przestrzeń podziemna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr Anna Dzierżyc-Horniak
Katecheza mistagogiczna w realizacji Benedykta XVI
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
Ks. dr Michał Jędrzejski
Edward Krasiński’s ‘Overhead Sculptures’. A Manifestation of Modernity ["Rzeźba napowietrzna" Edwarda Krasińskiego - manifestacja nowoczesności ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Kolęda z drzewkiem z Zarównia w kontekście kolędowania z Rajem w południowo-wschodniej Polsce. W poszukiwaniu metody opisu i analizy wariantu obrzędu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr hab. Tomasz Rokosz prof. KUL
Balzac et les compositeurs: Une collaboration qui a enrichi la littérature [Balzac et les compositeurs: Une collaboration qui a enrichi la littérature]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr hab. Małgorzata Gamrat
L’héritage esthétique de Jean-Baptiste Rousseau dans les cantates poétiques du début du XIXe siècle, [L’héritage esthétique de Jean-Baptiste Rousseau dans les cantates poétiques du début du XIXe siècle]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr hab. Małgorzata Gamrat
Mary, zjawy, anioły – fantastyczny świat Jerzego Dudy-Gracza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Beaver and Krause i "The Dark Side of the Moon". Wpływologiczny epizod czy wpływ epizodu?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztucesztuki muzyczne
prof. dr hab. Piotr Chlebowski
Educational activity of the Sisters of the Resurrection in Czestochowa in the years 1991-2016​​​​​​​ [Działalność edukacyjna Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie w latach 1991-2016]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
Ks. dr Michał Jędrzejski
Kiedy muzyka inspiruje poezję, a poezja muzykę – kantata poetycka Jeana-Baptiste Rousseau i jej romantyczne reperkusje
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr hab. Małgorzata Gamrat
OCHRONA MAŁYCH OBIEKTÓW SAKRALNYCH I ARCHITEKTURY W POLSCE NA TLE WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH I W ŚWIETLE ISTNIEJĄCEGO USTAWODAWSTWA
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr Małgorzata Żak-Kulesza
The European cultural heritage of the contemporary sacred landscape in Poland and its evaluation based on the example of roadside shrines and crosses [Europejskie dziedzictwo kulturowe współczesnego krajobrazu sakralnego w Polsce i jego ocena na przykładzie kapliczek i krzyży przydrożnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
architektura i urbanistykanauki o sztuce
dr Małgorzata Żak-Kulesza
The European cultural heritage of the contemporary sacred landscape in Poland and its evaluation based on the example of roadside shrines and crosses [Europejskie dziedzictwo kulturowe współczesnego krajobrazu sakralnego w Polsce i jego ocena na przykładzie kapliczek i krzyży przydrożnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
architektura i urbanistykanauki o sztuce
dr inż. Piotr Kulesza
Mahomet jako centralna postać wyobrażonej opery w opowiadaniu „Gambara” Balzaca
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr hab. Małgorzata Gamrat
"Brodaty mężczyzna w antykizowanej szacie" - nieznany rysunek Norwida
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
„Odnawia się młodość twoja jak orła” (Ps 103,5). Motyw orła z krzyżem w dziobie na późnoantycznej tkaninie z Egiptu w kolekcji Władysława Czartoryskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr Anna Głowa
Katalog prac plastycznych. Dział 2: Prace zaginione. T. 6: Prace w albumach 1 / Cyprian Norwid
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Wyrażalna czy niewyrażalna – Vladimir Jankélévitch i muzyka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr hab. Małgorzata Gamrat
„Żadna podróż nie jest za długa”. Artystyczne multiwersum Kuby Bąkowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o sztuce
dr Anna Dzierżyc-Horniak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42681 zweryfikowanych pozycji.