Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Das Reimoffizium von der Hl. Katharina im Pontificale von Płock aus dem 12. Jahrhundert
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Chrystus i dzieci. Rysunkowe inedita Norwida
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
"Lamb Lies Down On Broadway" Genesis - formy przebiegu narracji
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Akustyczna teoria dźwięku muzycznego Josepha Sauveura
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
Izrael w akwafortach i akwatintach Anny Marii Perłowskiej-Weiser
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
prof. dr hab. Lechosław Lameński
Adam Marczyński około roku 1955 a mit wolności
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Wokół Galerii Białej w lubelskim Centrum Kultury – jej twórcy i artyści
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
nauki o sztuce
prof. dr hab. Lechosław Lameński
Nowości wydawnicze
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Rzeźby i pomniki Mariana Koniecznego na Lubelszczyźnie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
prof. dr hab. Lechosław Lameński
Karmelitańskie obrazy z kościoła pw. Józefa Oblubieńca w Lublinie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Wspomnienie o Śp. Ks. Profesorze Janie Chwałku, długoletnim wykładowcy w Instytucie Muzykologii KUL
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr hab. Maria Szymanowicz prof. KUL
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1949–1956). Źródła – nieznane fakty – repertuar – recepcja krytyczna
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
literaturoznawstwonauki o sztucepedagogikasztuki filmowe i teatralne
dr Elżbieta Stoch
„W środku Sarmacji Italię nam urządził”. Franciszek Lilius i italomania w dawnej Polsce
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Marek Bebak
Greckie i łacińskie warianty Piety. Pieta z Konopnicy w Muzeum Narodowym w Poznaniu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Cyprian Norwid : katalog prac plastycznych. Dział 1, Prace zachowane. T. 3, Prace w albumach 3. Prace luźne. 1
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Pontificale Plocense z XII wieku jako źródło do badań monodii gregoriańskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Ścibor Józef
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Pawlak Ireneusz Jakub
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
[Rec.:] Tomasz Jeż, Danielis Sartorii Musicalia Wratislaviensia, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2017, ss. 627, ISBN 978-83-65886-11-8
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Opactwo cysterskie w Cârța na tle architektury zakonnej Siedmiogrodu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykahistorianauki o sztuce
mgr Natalia Woszuk
Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Marek Bebak
Moniuszko — nie tylko kompozytor
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Marek Bebak
Kamienne alegorie. O wierszach Zbigniewa Herberta inspirowanych twórczością rzeźbiarską
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr Małgorzata Peroń
Monodia liturgiczna jako przedmiot badań muzykologicznych - próba syntezy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Officium defunctorum w języku polskim po Soborze Watykańskim II w świetle opracowania Dolores Moniki Nowak PDDM
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Nowości wydawnicze
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Psalmodia w Pontificale Plocense z XII wieku jako istotne kryterium identyfikacji proweniencji źródeł liturgiczno-muzycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
España juega con negras. Zermeño y la nomenclatura defensiva de San Fernando de figuras como alegoría ajedrecística [Hiszpania bawi się czarnymi. Zermeño i defensywna nomenklatura San Fernando jako alegoria szachowa]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historianauki o sztuce
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Light and Luminosity in Early Medieval Mosaics on the Example of the Representation of the Last Judgement on the West Wall of Torcello’s Basilica [Światlo i jasność we wczesnośredniowiecznych mozaikach na przykładzie "Sądu Ostatecznego" na zachodniej ścianie Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Torcello]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
“Xaire 'Orpheu!". Perception of a mystery: the images of the myth of Orpheus on ancient coins [“Xaire 'Orpheu!”. Perception of a mystery: the images of the myth of Orpheus on ancient coins]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34677 zweryfikowanych pozycji.