Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Diálogo judeo-cristiano en la obra de Hugo Schlesinger (1920-1996) [Dialog żydowsko-chrześcijański w twórczości Hugona Schlesingera (1920-1996)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
O apologię papieża Franciszka: ucznia i misjonarza Jezusa Chrystusa
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
"Moja ojczyzna" Cypriana Norwida jako uwertura do antropologii kultury
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
literaturoznawstwonauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Adam Fitas
Środa Popielcowa w liturgii Kościoła i obrzędowości ludowej. Tradycja a współczesność.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Poezja dźwignią reklamy, czyli polonista jako copywriter
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
literaturoznawstwonauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Adam Fitas
Humanitate ac vita Venceslai Pyczek inspirati
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwoliteraturoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Ks. Piotr Tylec, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 1919-2019, Sandomierz 2019, ss. 136.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Radical Russianness: The Religious and Historiosophic Context of Aleksandr Dugin’s Anti-Occidentalism [Radykalna rosyjskość: Religijny i historiozoficzny kontekst antyokcydentalizmu Aleksandra Dugina]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Ecumenical Social Thought. An Outline [Ekumeniczna myśl społeczna. Zarys]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Stand-up comedy as a hallmark of western culture [Stand-up comedy as a hallmark of western culture]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religiinauki o sztucesztuki filmowe i teatralne
dr hab. Anna Kawalec prof. KUL
MILESTONES IN POLISH CULTURAL AWARENESS [Kamienie milowe polskiej świadomości kulturowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwonauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Adam Fitas
Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
historianauki medycznenauki o kulturze i religiinauki o zdrowiupedagogika
prof. dr hab. Marian Surdacki
The Soul and the Particular Judgement in the Beliefs of the Inhabitants of Opoczno and Radom Regions [Dusza i sąd szczegółowy w wierzeniach ludowych mieszkańców regionu opoczyńskiego i radomskiego]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Covid-19 as the primary agent [COVID‐19 as the primary agent]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Anna Kawalec prof. KUL
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and its doctrine – a philosophical approach [Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i jego doktryna z perspektywy filozofii ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Religion and Religiosity in Contemporary Poland [Religia i religijność we współczesnej Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki socjologiczne
dr hab. Dariusz Wadowski
Joseph Ratzinger on the Encyclical Fides et ratio of St. John Paul II [Joseph Ratzinger o encyklice Fides et ratio świętego Jana Pawła II]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
„Motorola” i „Giwi” – bohaterowie i święci „ruskiego świata”. Idealizacja i sakralizacja w kontekście ideologii neoimperialnej Aleksandra Dugina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Cywilizacja rosyjska według Aleksandra Dugina. Studia historiozoficzno-antropologiczne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Kompetencje medialne nauczycieli w dobie nowych technologii. Kilka refleksji socjologa i kulturoznawcy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religiinauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Religia jako źródło europejskiej tożsamości. Kilka uwag na marginesie współczesnej debaty
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
The Integrated Man as a Precondition of Honest Business [Człowiek integralny jako warunek uczciwego biznesu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansefilozofianauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Jan Kłos
Cerkiew unicka w województwie inflanckim w drugiej połowie XVIII wieku. Przyczynek do dziejów zadźwińskiej części metropolii kijowskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religii
dr hab. Andrzej Gil prof. KUL
The Myth of Russian Exceptionalism: Russia as a Civilization and Its Uniqueness in Aleksandr G. Dugin’s Thought [Mit rosyjskiego ekscepcjonalizmu. Rosja jako cywilizacja i jej wyjątkowość w myśli Aleksandra G. Dugina]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Research on Folk Religiosity in the Department of Religious Studies and Missiology KUL [Badania nad religijnością ludową w Katedrze Religiologii i Misjologii KUL]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej. Wydanie II poprawione
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
[Rev.:] Lisa Hinrichsen, Stephanie Rountree, and Gina Caison, eds. Small-Screen Souths: Region, Identity, and the Cultural Politics of Television [[Rec.:] Lisa Hinrichsen, Stephanie Rountree, and Gina Caison, eds. Small-Screen Souths: Region, Identity, and the Cultural Politics of Television]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o kulturze i religii
dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
Konsekwencje upadku Związku Radzieckiego w neoimperializmie Aleksandra G. Dugina
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Duchowieństwo katolickie Pomorza Nadwiślańskiego a proces kształtowania się II Rzeczypospolitej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
Ks. dr Andrzej Wronka jako administrator apostolski na Pomorzu Nadwiślańskim
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37385 zweryfikowanych pozycji.