Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
An Application of Category of Fraternity to the Grassroots Ecumenism on the Basis of Pope Francis’ Encyclical Letter Fratelli tutti [Zastosowanie kategorii braterstwa do ekumenizmu oddolnego na podstawie encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
Wielki Post w pobożności ludowej mieszkańców Lubelszczyzny. Tradycja a współczesność
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Kaszubi na KUL
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
historiajęzykoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Criticism of Western Liberal Democracy by Patriarch Kirill of Moscow and All Rus’ [Krytyka zachodniej demokracji liberalnej przez patriarchę moskiewskiego i całej Rusi Cyryla]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Teksty liturgiczne w wielogłosowych mszach żałobnych ze zbioru rękopisów Biblioteki Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki teologicznesztuki muzyczne
Ks. dr Dariusz Smolarek
Семиотические ограничения модернизации ранних переводов Библии [Semioticzieskije ograniczenija modernizacii rannych pieriewodow Biblii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwoliteraturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztuce
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Remembrance of the Deceased in Annual Rituals in Poland: Tradition and Modernity [Pamięć o zmarłych w dorocznej obrzędowości w Polsce. Tradycja a współczesność]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Kult miłosierdzia Bożego w twórczości polskich muzyków
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki teologicznesztuki muzyczne
Ks. dr Dariusz Smolarek
Community of Values and the Challenge of a Multi-Ethnic and Multi-Religious Society: The Position of Patriarch Kirill of Moscow [Wspólnota wartości jako jednoczący czynnik dla przyszłości wieloetnicznego i wieloreligijnego społeczeństwa. Stanowisko patriarchy moskiewskiego Cyryla]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Kwolek czy Chwałek? O nazwisku rodowym słynnej chemiczki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historiajęzykoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Zamknięte cmentarze skłaniają do duchowego przeżywania listopadowych świąt
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religii
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
The views of the leaders of the New Age movement on traditional religion [Poglądy przywódców ruchu New Age na temat tradycyjnej religii ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek
Diálogo judeo-cristiano en la obra de Hugo Schlesinger (1920-1996) [Dialog żydowsko-chrześcijański w twórczości Hugona Schlesingera (1920-1996)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
O apologię papieża Franciszka: ucznia i misjonarza Jezusa Chrystusa
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
"Moja ojczyzna" Cypriana Norwida jako uwertura do antropologii kultury
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
literaturoznawstwonauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Adam Fitas
Środa Popielcowa w liturgii Kościoła i obrzędowości ludowej. Tradycja a współczesność.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Poezja dźwignią reklamy, czyli polonista jako copywriter
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
literaturoznawstwonauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Adam Fitas
Humanitate ac vita Venceslai Pyczek inspirati
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwoliteraturoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
„Duchowe cudzołóstwo”. Kilka uwag na temat manipulacji wiarą w ruchach religijnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek
Ks. Piotr Tylec, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 1919-2019, Sandomierz 2019, ss. 136.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Radical Russianness: The Religious and Historiosophic Context of Aleksandr Dugin’s Anti-Occidentalism [Radykalna rosyjskość: Religijny i historiozoficzny kontekst antyokcydentalizmu Aleksandra Dugina]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Ecumenical Social Thought. An Outline [Ekumeniczna myśl społeczna. Zarys]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Stand-up comedy as a hallmark of western culture [Stand-up comedy as a hallmark of western culture]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religiinauki o sztucesztuki filmowe i teatralne
dr hab. Anna Kawalec prof. KUL
MILESTONES IN POLISH CULTURAL AWARENESS [Kamienie milowe polskiej świadomości kulturowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwonauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Adam Fitas
Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
historianauki medycznenauki o kulturze i religiinauki o zdrowiupedagogika
prof. dr hab. Marian Surdacki
The Soul and the Particular Judgement in the Beliefs of the Inhabitants of Opoczno and Radom Regions [Dusza i sąd szczegółowy w wierzeniach ludowych mieszkańców regionu opoczyńskiego i radomskiego]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Covid-19 as the primary agent [COVID‐19 as the primary agent]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Anna Kawalec prof. KUL
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and its doctrine – a philosophical approach [Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i jego doktryna z perspektywy filozofii ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek
Religion and Religiosity in Contemporary Poland [Religia i religijność we współczesnej Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki socjologiczne
dr hab. Dariusz Wadowski
Joseph Ratzinger on the Encyclical Fides et ratio of St. John Paul II [Joseph Ratzinger o encyklice Fides et ratio świętego Jana Pawła II]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38233 zweryfikowanych pozycji.