Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Tradycyjne zawarcie małżeństwa u ludu Enga w Papui-Nowej Gwinei
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Pedagogika religii w tradycji judaistycznej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiipedagogika
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Religious pedagogy in the Judaic tradition [Pedagogika religii w tradycji judaistycznej]
Hasło słownikowe
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiipedagogika
prof. dr hab. Sławomir Żurek
W służbie misji. Od Maximum illud do Evangelii gaudium i Querida Amazonia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Geografia mentalna a Kresy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historiajęzykoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Kim są dziś Żydzi dla chrześcijan?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Filozoficzne aspekty alternatywnej religijności
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek
Отець Алойзи Осінський та його “Міфологічний словник”. Дослідницький реконесанс [Ks. Alojzy Osiński i jego „Słownik mitologiczny”. Rekonesans badawczy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historiajęzykoznawstwoliteraturoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
An Application of Category of Fraternity to the Grassroots Ecumenism on the Basis of Pope Francis’ Encyclical Letter Fratelli tutti [Zastosowanie kategorii braterstwa do ekumenizmu oddolnego na podstawie encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
Wielki Post w pobożności ludowej mieszkańców Lubelszczyzny. Tradycja a współczesność
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
The Genii Locorum as the Necessary Space and Place for Human Development [Genii locorum jako konieczna czasoprzestrzeń dla ludzkiego rozwoju]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Jan Kłos
Kościół prawosławny w dobie Unii Lubelskiej. Kryzys czy początek odrodzenia?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Andrzej Gil
Kaszubi na KUL
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
historiajęzykoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Criticism of Western Liberal Democracy by Patriarch Kirill of Moscow and All Rus’ [Krytyka zachodniej demokracji liberalnej przez patriarchę moskiewskiego i całej Rusi Cyryla]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Семиотические ограничения модернизации ранних переводов Библии [Semioticzieskije ograniczenija modernizacii rannych pieriewodow Biblii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwoliteraturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztuce
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Remembrance of the Deceased in Annual Rituals in Poland: Tradition and Modernity [Pamięć o zmarłych w dorocznej obrzędowości w Polsce. Tradycja a współczesność]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Ruch degrowth – zmiana społeczna? Pytania o sukces życiowy ( studia przypadków )
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religii
dr hab. Aneta Duda
Koło polonistyczne, humanistyka i uniwersytet. Studium przypadku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwonauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Adam Fitas
Community of Values and the Challenge of a Multi-Ethnic and Multi-Religious Society: The Position of Patriarch Kirill of Moscow [Wspólnota wartości jako jednoczący czynnik dla przyszłości wieloetnicznego i wieloreligijnego społeczeństwa. Stanowisko patriarchy moskiewskiego Cyryla]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Kwolek czy Chwałek? O nazwisku rodowym słynnej chemiczki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historiajęzykoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Zamknięte cmentarze skłaniają do duchowego przeżywania listopadowych świąt
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religii
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
The views of the leaders of the New Age movement on traditional religion [Poglądy przywódców ruchu New Age na temat tradycyjnej religii ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek
Diálogo judeo-cristiano en la obra de Hugo Schlesinger (1920-1996) [Dialog żydowsko-chrześcijański w twórczości Hugona Schlesingera (1920-1996)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
O apologię papieża Franciszka: ucznia i misjonarza Jezusa Chrystusa
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
"Moja ojczyzna" Cypriana Norwida jako uwertura do antropologii kultury
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
literaturoznawstwonauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Adam Fitas
Środa Popielcowa w liturgii Kościoła i obrzędowości ludowej. Tradycja a współczesność.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Poezja dźwignią reklamy, czyli polonista jako copywriter
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
literaturoznawstwonauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Adam Fitas
Humanitate ac vita Venceslai Pyczek inspirati
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwoliteraturoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
„Duchowe cudzołóstwo”. Kilka uwag na temat manipulacji wiarą w ruchach religijnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek
Ks. Piotr Tylec, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 1919-2019, Sandomierz 2019, ss. 136.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39476 zweryfikowanych pozycji.