Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Wewnętrzny nurt
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Bielak
Gry przemocy w powieściach „Król” i „Królestwo” Szczepana Twardocha
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
„Kresowa bałagułka” – lekkie wywiady o ważkich sprawach
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
językoznawstwoliteraturoznawstwonauki o sztuce
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
WYSUBTELNIENIA NIEZWYKŁYCH PORUSZEŃ WYOBRAŹNI Romantyczne źródła uprzywilejowania języka sztuki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Von „kleinen Erzählungen“ zur transnationalen Literatur: Narrative Strategien in ausgewählter Prosa der dritten Post-Shoah-Generation am Beispiel von Ramona Ambs’ "Die radioaktive Marmelade meiner Großmutter"und Olga Grjasnowas "Gott ist nicht schüchtern" [Od "małych opowieści" do literatury transnarodowej. Strategie narracyjne w prozie trzeciego pokolenia po Szoa na przykładzie "Radioaktive Marmelade meiner Großmutter" Ramony Ambs i "Gott ist nicht schüchtern" Olgi Grjasnowej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PT. MOTYW CHOROBY W HISTORII LITERATURY I KULTURY POSTTOTALITARNYCH PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Marta Kaczmarczyk
W poszukiwaniu utraconej tożsamości. Wołodymyra Łysa „Країна гіркої ніжності”
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Przypowieść nazwana "Quidam". Studia historycznoliterackie
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Piotr Chlebowski
Choroba miejscem autobiograficznym. O reprezentacji choroby w literaturze dokumentu osobistego Łesi Ukrainki (analiza autopatografii)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Marta Kaczmarczyk
Literatura a religia. Sekularyzacja - szansa czy "grzęzawisko bezładu"?
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Czy "Święty-pokój" Norwida jest wierszem o powstaniu styczniowym?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Łukasz Niewczas
Noc żywych Żydów [Night of the Living Jews] by Igor Ostachowicz – Judaic and Shoah Topoi [Noc żywych Żydów Igora Ostachowicz – Toposy judaistyczne i zagładowe]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Obraz dziecka i dzieciństwa w obliczu wojny i Zagłady na podstawie powieści Jurija Wynnyczuka „Tango śmierci”
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Marta Kaczmarczyk
"Krawat mieć ślicznie zapięty!..." O wierszu "Marionetki"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Piotr Chlebowski
L’évolution de la pensée excentrique dans l’ouvrage Les francs-tireurs de la pensée. Sur quelques figures de l’esprit romantiques et post-romantiques de Agnieszka Kocik [L’évolution de la pensée excentrique dans l’ouvrage Les francs-tireurs de la pensée. Sur quelques figures de l’esprit romantiques et post-romantiques" de Agnieszka Kocik]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Edyta Kociubińska prof. KUL
Castra Annibalis
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Światy i życie. metafory w polskiej krytyce literackiej romantyzmu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Łukasz Niewczas
Wokół wiersza Początek broszury politycznej...
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Łukasz Niewczas
Najbardziej intymna tęsknota - Polska w korespondencji Józefa Czapskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Bielak
Artykuł: Silence as a Metaphor in the Polish Radio Reportages during the COVID-19 Pandemic [Cisza jako metafora w reportażach Polskiego Radia w okresie pandemii COVID-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Od kulturowego pojmowania przestrzeni ku rozważaniom o wieczności. Dyskurs przestrzenny w powieści „Brisbane” Jewgienija Wodołazkina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Monika Sidor prof. KUL
Francesco Sacchini, De ratione libros cum profectu legendi libellus. O owocnym sposobie czytania książek. Wydał, przełożył oraz wstępem i przypisami opatrzył Wiesław Pawlak
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Wiesław Pawlak prof. KUL
Kryzys kultury jako kryzys wyobraźni u Adama Zagajewskiego i Andrzeja Stasiuka
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Lech Giemza prof. KUL
Nederlandse Fantastische Literatuur in het Pools Vertaald [Niderlandzka Literatura Fantastyczna w Tłumaczeniu na Język Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
mgr Damian Olszewski
Martinus Cromerus, Monachus, sive Colloquiorum de religione libri quattuor, binis distincti dialogi
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Od Zamościa po Lwów. Szkice historyczne i literackie, red. Z. Pizun, A. Siemieńska, R. Gawryś, Horyniec-Zdrój-Narol-Lubaczów-Tomaszów Lubelski 2020, ss 192.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
historiajęzykoznawstwoliteraturoznawstwo
dr hab. Mariusz Koper
Monachus, sive Colloquiorum de religione libri quattuor, binis distincti dialogis
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Wojciech Kopek
Ferdynand Ruszczyc, Jan Bułhak i Uniwersytet Wileński
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
Het beeld van het gezin in Boerenpsalm van Felix Timmermans en Placówka (De voorPost) van Bolesław Prus. [OBRAZ RODZINY W BOERENPSALM (PSALMIE FLAMANDZKIM) FELIXA TIMMERMANA I PLACÓWKI (DE VOORPOST) BOLESŁAWA PRUSA]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Joanna Włodarczyk-Kaziród
Przedmowy autora do "Innego Świata" (i przez niego autoryzowane)
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Zdzisław Kudelski prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 40856 zweryfikowanych pozycji.