Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Nieznanowski Stefan Franciszek
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
mgr Piotr Jaszczak
Nowak-Dłużewski Juliusz
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
mgr Piotr Jaszczak
"Polonista"
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
mgr Piotr Jaszczak
Podstawy komunikacji nauczyciela z uczniami. Wybrane zagadnienia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
The Concept of an Artist and the Conflict of Generations in “Epistle to the Pissos” by Horace. A Gloss on Ancient Literary Criticism [Koncepcja artysty i konflikt pokoleniowy w Liście do Pizonów Horacego. Glosa do antycznej krytyki literackiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Wojciech Kopek
„On mi powiedział, że jestem dobry”: rola nauczyciela w wychowaniu aksjologicznym w świetle wybranych powieści dla młodzieży autorstwa Barbary Ciwoniuk
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
Ljubav za ljubav of hoe een Sloveen een belangrijke vertaler in het Tsjechisch werd [Ljubav za ljubav lub jak Słoweniec stał się ważnym tłumaczem na język czeski]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Współczesne formy promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w internecie jako inspiracja dla nauczyciela polonisty
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
De l’enfant à la femme : Hêtre de Céline Delbecq [Od dziecka do kobiety: "Buk" Celiny Delbecq]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Judyta Niedokos
Syjonizm jako źródło żydowskich organizacji młodzieżowych w II Rzeczypospolitej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
O przyjaźni Józefa Czapskiego i Joanny Pollakówny
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Bielak
Miłoszologiczne "Tao"
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
"Na miejscu Kościoła nie może stanąć nic". W kręgu myśli i pisarstwa Józefa Czechowicza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Ryszard Zajączkowski prof. KUL
The Modena Relief: A Mystery of What? [The Modena Relief: A Mystery of What?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek
Konwencja kryminalna
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
Konwencja poetycka
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
Konwencja baśniowa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
Marta Hirschprung zapomniana redaktorka i literatka z Krakowa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Tutor, promotor, projektant rozwoju studenta. O roli i autorytecie nauczyciela akademickiego w relacjach z wybranymi rodzajami studentów
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
Zwermen mensen en véél water – Tsjechen over het Nederlandse landschap [Roje ludzi i dużo wody - Czesi o niderlandzkim krajobrazie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Kruk Stefan
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
Opracowania i Teksty Dramatyczne
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
Singularity, Multimodality, Transmediality: Fragmentary Future(s) of the Novel? [Singularity, Multimodality, Transmediality: Fragmentary Future(s) of the Novel?]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Grzegorz Maziarczyk prof. KUL
From Propaganda to the Denial of Free Speech: Politics and the Misuse of Language in Elizabethan England in the Writings of Anglo-Dutch Polemicist Richard Verstegan (c. 1550–1640) [Między propagandą a ograniczeniem wolności słowa. Polityka oraz nadużycia językowe w Anglii elżbietańskiej w pismach anglo-niderlandzkiego kontrowersjalisty Richarda Verstegana (ok. 1550-1640) ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
Reformacyjna poezja biblijna Laurentiusa Fabriciusa (1539–1577) z okresu pobytu w Królewcu (1561–1571) i jej znaczenie wyznaniowo-polityczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Angelika Modlińska-Piekarz
Kamieńska Anna
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Myśliwski Wiesław
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Malwina Meyersonowa - życie i twórczość w służbie społeczeństwa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Zwischen Erinnerung und Aufbruch. Musik als handlungstragendes Element in Bettina Spoerris Roman "Konzert für die Unerschrockenen" [Pomiędzy pamięcią a buntem. Muzyka jako element konstytuujący fabułę w powieści Bettiny Spoerri "Konzert für die Unerschrockenen"]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Zalety i wady przyczynkarstwa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33859 zweryfikowanych pozycji.