Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Kij i marchewka – pożywienie jako narzędzie kontroli w narracjach niewolników
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
דיוקנאות של עיתונאיות יהודיות שיצרו בפולנית בשנים 1918–1939 [Portrety żydowskich dziennikarek tworzących w języku polskim w latach 1918-1939]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Le voyage utopique de Wojciech Gutkowski: la Pologne se trouve-t-elle en Australie? [Le voyage utopique de Wojciech Gutkowski: la Pologne se trouve-t-elle en Australie?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Juliusz Słowacki, Salomea's Silver Dream [Juliusz Słowacki, Sen srebrny Salomei]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Okres lwowski i "Mój Lwów" Józefa Wittlina
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Ryszard Zajączkowski prof. KUL
W labiryncie prozy Józefa Wittlina
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Ryszard Zajączkowski prof. KUL
Das vereinigte Europa und seine Widersacherin. Zu Julya Rabinowichs Roman Die Erdfresserin im Kontext aktueller (Arbeits-)Migrationsbewegungen [Zjednoczona Europa i jej przeciwniczka. Powieść J. Rabinowich "Die Erdfresserin" w kontekście aktualnej migracji zarobkowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Anna Rutka prof. KUL
Decydujący moment. Wokół biografii Andrzeja Bobkowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Life coaching w odnowie społecznej na przykładzie polskich pozytywistów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Dawid Mielnik
Idealny pracownik według Łukasza Górnickiego, czyli o XVI-wiecznym rynku pracowniczym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Dawid Mielnik
„Piękno prawdziwości czasu”, czyli literackie rozważania nad historią w utworze Jewgienija Wodołazkina "Sołowjow i Łarionow"
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Monika Sidor prof. KUL
Multiprofesjonalna opieka nad człowiekiem w podeszłym wieku: implementacja narracyjnego modelu opieki pielęgniarskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Iwona Wieżel
The Letter and/as Sense: A Short History of Concrete Poetry in Poland [The Letter and/as Sense: A Short History of Concrete Poetry in Poland]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Grzegorz Maziarczyk prof. KUL
From the South as the Abjected Regional Other to Kaleidoscopic Souths [From the South as the Abjected Regional Other to Kaleidoscopic Souths]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
Postaci biblijne we współczesnym polskim teatrze religijnym (po 2000 r .)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
Ks. dr Mariusz Lach
Miasto – jazz – fotografia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Podróż z Jakubem Frankiem - "Księgi Jakubowe" Olgi Tokarczuk
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Letter-Writing: Between the Art of Literature and Communication [Epistolografia: między sztuką literacką a komunikacją ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
review of "Constructing the Self: Essays on Southern Life-Writing" [recenzja naukowa "Constructing the Self: Essays on Southern Life-Writing"]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
Wspomnienia księdza Teofila Skalskiego na tle memuarystyki Podola, Wołynia i Kijowszczyzny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Jak Juliusz Słowacki czytał Pismo Święte?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Monika Kulesza
"Officina medici philosophi schola est". Terapia słowami (casus Erazma z Rotterdamu)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko prof. KUL
Théâtre de Michel de Ghelderode – un retour aux oeuvres « mineures » ? [Teatr Michela de Ghelderode'a - powrót do dzieł wczesnych?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Judyta Niedokos
Epos antyczny w świetle narratologii kognitywnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Iwona Wieżel
Miejsca cudów i przestrzenie modlitwy w średnioniderlandzkiej legendzie maryjnej Beatrijs
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
Marek Celiusz Rufus. Polityk późnej Republiki Rzymskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
historialiteraturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Literacki obraz miasta i problematyka mimesis w prozie Aleksego Riemizowa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Anna Woźniak
ОБЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯ С УЧЕНИКАМИ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТЕМПЕРАМЕНТА [Komunikacja nauczyciela z uczniami o różnych temperamentach]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
W poszukiwaniu źródeł białoruskiej tożsamości narodowej
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34773 zweryfikowanych pozycji.