Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Pastoralne wskazania Anastazego Synaity na podstawie wygłoszonej homilii Oratio de Sacra Synaxi
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
Ks. dr Dariusz Piasecki
„…nie chciałbym tego zaprzepaścić”. O nieznanym epizodzie z dziejów przyjaźni Zygmunta Haupta z Marią i Józefem Czapskimi
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
Demontage des Vertrauten. Deutschland als Nicht-Ort und Fremde in Ulrich A. Boschwitz’ Roman „Der Reisende“ (1938/2018) [Utrata miejsca antropologicznego. Niemcy jako nie-miejsce w powieści Ulricha A. Boschwitza "Der Reisende" [Podróżny](1938/2018)]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Erinnerung im Gepäck. Maxim Billers Roman "Sechs Koffer " [Wspomnienia w bagażu. Powieść Maxima Billera "Sechs Koffer"]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Monika Ładoń. Choroba jako literatura. Studia maladyczne
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Marta Kaczmarczyk
Biblical traces in the poetry of Anna Pogonowska [Tropy biblijne w poezji Anny Pogonowskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Lech Giemza prof. KUL
Профессиональная подготовка учителя польского языка и литературы в соответствии с последними нормативными документами Министерства науки и высшего образования [Profefesjonalne przygotowanie nauczyciela literatury i języka polskiego do zawodu na podstawie ostatnich dokumentów MNiSW]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Desperacja czy fascynacja złem? Motywy zawarcia paktu z diabłem w powieści "Krabat" Otfrieda Preusslera
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Dorota Tomczuk prof. KUL
Tolkien a teologia. Rec.P. A. G r u s z c z y ń s k i, Problematyka zła w twórczości J.R.R. Tolkiena. Ocena w świetle teologii katolickiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 320
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Eksistencyalnye i topograficheskye aspekty geopoetiki v romanakh Iriny Odojevcevoy [Eksistencyalnye i topograficheskye aspekty geopoetiki v romanakh Iriny Odoevcevoy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Anna Woźniak
„Die Welt der Erscheinung ist für sie nur ein Spiel“ Zu Martin Mosebachs Rotkäppchen und der Wolf. Ein Drama ["Świat zjawisk jest dla niej tylko grą" Dramat Martina Mosebacha "Rotkäppchen und der Wolf"]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Marek Jakubów prof. KUL
Van Siska van Rosemael tot Max Havelaar. Receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling tussen 1848 en 1948 [Od Siska van Rosemael do Maxa Havelaara. Recepcja literatury niderlandzkiej w przekładach czeskich w latach 1848-1948]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Une géographie imaginaire : L'Europe du Nord dans les films consacrés à Casanova [Geografia zmyślona: Europa Północy w filmach poświęconych Casanovie ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
mgr Stanisław Świtlik
Gesetzt, du kenntest den Titel des Bildes nicht“: Zu Navid Kermanis Umgang mit sakralen Bildern [„Załóżmy, że nie znasz tytułu obrazu.” Obrazy sakralne w tekstach Navida Kermaniego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Marek Jakubów prof. KUL
Die Sprache der Leidenschaften. Georg Friedrich Meiers „Theoretische Lehre von den Gemüthsbewegungen überhaupt“ als emotional-ästhetischer Leitfaden für ›schöne Geister‹ [Język emocji. "Theoretische Lehre von den Gemüthsbewegungen überhaupt" Georga Friedricha Meiera jako emocjonalno-estetyczny przewodnik dla ‘pięknoduchów’]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Grzesiuk prof. KUL
"Творчество памяти" и субъективизация запоминания в поздней прозе Алексея Ремизова ["Twórczość jako pamięć" i subiektywizacja pamięci w późnej prozie Aleksego Remizowa ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Anna Woźniak
"...dum Capitolium scandet cum tacita virgine pontifex”. Funkcja figury pochodu w pieśni III, 30 Exegi monumentum Horace
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Wojciech Kopek
Le théâtre de la démence (et de la libération?): Jean-François-Farid Boukraba [Teatr schizofrenii (i wyzwolenia?): Jean-Francois-Farid Boukraba ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Witold Wołowski prof. KUL
Du sémantique au théâtral : lecture isotopique et scénologique du "Drame des constructeurs" d’Henri Michaux [Lektura izotopiczna i scenologiczna "Le drame des constructeurs" Henriego Michaux w ujęciu semantycznym i teatrologicznym ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwoliteraturoznawstwo
dr hab. Katarzyna Wołowska prof. KUL
Du sémantique au théâtral : lecture isotopique et scénologique du "Drame des constructeurs" d’Henri Michaux [Lektura izotopiczna i scenologiczna „Drame des constructeurs” Henriego Michaux w ujęciu semantycznym i teatrologicznym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Witold Wołowski prof. KUL
Przekraczanie granic rzeczywistych i umownych w życiu i twórczości Łesi Ukrainki
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Marta Kaczmarczyk
W pułapce sacrum i profanum. Ja (Romantyczność) Mykoły Chwylowego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Teatr szkolny - wartością dla szkoły. O roli teatru szkolnego na przykładzie Teatru Beznazwy z Zespołu Szkół salezjańskich w Łodzi
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
Ks. dr Mariusz Lach
Trwać w języku – przypadek Stanisława Wygodzkiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Od integracji do dezintegracji, od Heimatu do wielu ojczyzn. Aktualna debata o społeczeństwie mniejszościowym w Niemczech. Studium przypadku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Dramat imaginacyjny Wyspiańskiego. O niedrukowanej pracy Ireny Sławińskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
La République Démocratique du Congo: dramatrugies du conflit (idées et formes) [Republika Demokratyczna Kongo: dramatrugie konfliktu (idee i formy)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Witold Wołowski prof. KUL
Znaki (nie)pamięci. Twórczość prozatorska Iwana Ptasznikaua w świetle jego wspomnień i tekstów krytycznych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Inside Noise: Intersemiotic Translation and Metatheatre in Radio Drama [Inside Noise: Intersemiotic Translation and Metatheatre in Radio Drama]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Łukasz Borowiec
„Helena symbolem nieszczęść”. O roli mneme – „pamięci” w prologu Pochwały Heleny Gorgiasza z Leontinoi
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Krzysztof Narecki
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39677 zweryfikowanych pozycji.