Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Biografia – sztuka – tożsamość. O śląskim projekcie Anny i Franciszka Seifertów i ich związkach z Andrzejem Bobkowskim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Barbara Villani, Kyrill von Alexandrien, De adoratione et cultu in spiritu et veritate, Buch 1: Einführung, kritischer Text, Übersetzung und Anmerkungen,Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 190, Berlin-New York 2021 [Barbara Villani, Kyrill von Alexandrien, De adoratione et cultu in spiritu et veritate, Buch 1: Einführung, kritischer Text, Übersetzung und Anmerkungen,Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 190, Berlin-New York 2021]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr Konrad Zawadzki
Zapomniany Wiaczesław Lipiński. Literacki portret działacza – emigranta (na podstawie powieści Tani Malarczuk Zapomnienie)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr Marta Kaczmarczyk
„Кресова балагулка” – легкі розмови про важкі справи [„Kresowa bałagułka” – lekkie rozmowy o ważkich sprawach]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
historiajęzykoznawstwoliteraturoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Jak pomóc dziecku w nauce czytania? Propozycje rozwiązań dydaktycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Respublica litteraria pisarzy nowołacińskich XVI-XVI wieku. Studia i szkice
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr hab. Wiesław Pawlak prof. KUL
W poszukiwaniu (wygnańczej) tożsamości ocalałej. O bohaterce opowiadań Jadwigi Maurer
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
Słowo wstępne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
„Każde słowo boli…”. Doświadczenie wojny i totalitarnego zniewolenia w poezji i tekstach wspomnieniowych Natalli Arsienniewej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Temps et Révolution. De l’Almanach des honnêtes gens (1788) au Calendrier des Républicains (1793) de Sylvain Maréchal [Temps et Révolution. De l’Almanach des honnêtes gens (1788) au Calendrier des Républicains (1793) de Sylvain Maréchal]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Race and Repast: Foodscapes in Twentieth-Century Southern Literature [Race and Repast: Foodscapes in Twentieth-Century Southern Literature]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis prof. KUL
OD DUCHOWOŚCI DO LITERATURY. ASPEKTY PAMIĘCI W PUBLICYSTYCE WADIMA BORISOWA
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr hab. Monika Sidor prof. KUL
Zamiarem Baumgartena nie było wychowywanie Boga
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Grzesiuk
Het beeld van Polen en de Poolse maatschappij aan de vooravond van de Januariopstand (1863/64) in Albrecht Rodenbachs Studenten van Warschau. Poolsche Tafereelen (1879) [Obraz Polski i polskiego społeczeństwa w przededniu Powstania Styczniowego (1863/1864) w dramacie Albrechta Rodenbacha Studenten van Warschau. Poolsche tafereelen [Warszawscy uczniowie. Sceny polskie] (1879)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski
Poeta, artysta… (Norwid, Schulz, Leśmian, Czapski, Wat, Czechowicz, Białoszewski)
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Vision apocalyptique dans « Le Microbe du professeur Bakermann » de Charles Épheyre et « Une Invasion de Macrobes » d’André Couvreur [Apokaliptyczna wizja w "Le Microbe du professeur Bakermann" Charlesa Épheyre'a i "Une Invasion de Macrobes André Couvreura]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr hab. Edyta Kociubińska prof. KUL
Manipulacja w pracy nauczyciela polonisty - projekt warsztatu interdyscyplinarnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Kilka uwag o zastosowaniu estetyki Romana Ingardena do badań nad korespondencją sztuk
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
Słowo, prawda i dobro. Ogólnoukraińska konferencja naukowa „Literacka twórczość Jana Pawła II – konteksty i nawiązania” Brzuchowice k. Lwowa, 7-10 X 2021
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwoliteraturoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Da Xue – Najwyższa nauka. Zhong Yong – Powszednia praktyka drogi środka
Książka naukowa nierecenzowana
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr Katarzyna Pejda
Mary, zjawy, anioły – fantastyczny świat Jerzego Dudy-Gracza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Autorytet uczonego, Szkic o profesorze Czasławie Zgorzelskim
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Jerzy Giedroyc, Zygmunt Haupt. Listy 1947-1975
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
Podglądając krytyka
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
Patrick T.R. Gray, Claiming the Mantle of Cyril: Cyril of Alexandria and the Road to Chalcedon, Late Antique History and Religion 24, Leuven (Peeters) 2021 [Patrick T.R. Gray: Claiming the Mantle of Cyril: Cyril of Alexandria and the Road to Chalcedon, Late Antique History and Religion 24, Leuven (Peeters) 2021]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr Konrad Zawadzki
Marcin Kromer (1512-1589) w walce o reformę Kościoła w Polsce. Sermo de tuenda dignitate sacerdotii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Piekło-i-ja. O wierszu Norwida "Źródło"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Piotr Chlebowski
Kazimierz Maciąg, Sam jeden. Józef Mackiewicz - pisarz i publicysta, Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu & Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2021, ss. 536
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
historialiteraturoznawstwo
mgr Jędrzej Piekara
Callinus of Ephesus [Kallinos z Efezu]
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2022
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Krzysztof Narecki
U źródeł literackiej tożsamości Iwana Ptasznikaua (na materiale dokumentów archiwalnych i tekstów prozatorskich)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42257 zweryfikowanych pozycji.