Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Systemowa i własna leksyka z pola ‘rodzina’ w familijnej korespondencji Wincentego Pola
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska prof. KUL
Tłumacz w postępowaniu karnym w ustawodawstwie polskim i rosyjskim – wybrane aspekty
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Monika Sadowska
Techniki tłumaczeniowe terminologii weterynaryjnej w rosyjsko-polskim przekładzie specjalistycznym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Ewelina Jasińska-Grabowska
Analiza zastosowania wymogów formalnych i merytorycznych w tłumaczeniu poświadczonym na przykładzie studenckiego przekładu polskiego i niemieckiego wyroku rozwodowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Joanna Mirek
On the properties of arguments in Polish na-prefixed constructions [O właściwościach argumentów w polskich konstrukcjach z prefiksami]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Sławomir Zdziebko
Quotative uses of Polish że [Kwotatywne użycia polskiego że]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Wojciech Guz
The morpho-syntax of reflexive impersonals in Polish [Morfo-syntaksa refleksywnych form nieosobowych w polskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Valency in verbs and verb-related structures - A theoretical background [Walencja czasownikowa i struktur czasownikowych - podbudowa teoretyczna]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
How much verb in an adjective? – A DM perspective on the structure of passive potential adjectives in Polish [Ile czasownika w przymiotniku? - struktura czasowników potencjalnych pasywnych w języku polskim z perspektywy modelu Morfologii Rozproszonej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar prof. KUL
Valency in Verbs and Verb-related Structures – A theoretical background [Walencja czasownika i struktur odczasownikowych - wprowadzenie teoretyczne]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar prof. KUL
”Bereszith” Harry’ego Dudy na tle polskiej tradycji przekładowej Księgi Rodzaju
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
Małgorzata Nowak
Agreement with the post-verbal DP in Polish dual copula sentences [Związek zgody z frazą nominalną po czasowniku w polskich zdaniach z dwoma łącznikami ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
Senior w grupie nierówieśniczej - jak go wspierać i motywować
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Eliza Chabros
Obraz luteranów w Rodzayu abo potomstwie […] piątego ewanyelisty i oyca (1561)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Patent w dawnej Polsce — wokół gatunku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
La terminología de la producción del vino en polaco, español y francés [Terminologia produkcji wina w języku polskim, hiszpańskim oraz francuskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Katarzyna Gołębiowska
Constraints on Multi-Noun Compounding in English: A Corpus-Based Approach [Ograniczenia w tworzeniu wielorzeczownikowych złożeń w języku angielskim: podejście korpusowe]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Sebastian Wasak
Body and mind: Comparative research on mentalistic conceptualizations in Poland and China
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofiajęzykoznawstwo
mgr Nastazja Stoch
Opportunities Seized: from Tolstóigh to Pelévin [Opportunities Seized: from Tolstóigh to Pelévin]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Mark Ó Fionnáin
Polska dawaj! O języku piłkarskiego hasła oraz jego bliższych i dalszych konotacjach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Mariusz Koper
Refleksje na temat klasyfikacji czasowników polskich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Sławomir Zdziebko
Variation in the Initial Consonants of Some Irish Pronouns [Zróżnicowanie spółgłosek inicjalnych w wybranych irlandzkich zaimkach]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Magdalena Chudak
Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Brittonic and Goidelic Word-initial Consonantal Alterations – Facts and Figures [Brytańskie i goidelskie zmiany spółgłosek na początku słowa - fakty i liczby]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Krzysztof Jaskuła
Leksem pole w sieci relacji semantycznych (na przykładzie XVII-wiecznych poradników rolniczych Jakuba Kazimierza Haura)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Cecylia Galilej
Sprostowanie niektórych tłumaczeń z tureckiego ws. Nowy przekład dziejopisów tureckich Ignacego Pietraszewskiego – pomiędzy recenzją a translacją
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Event (sub)kinds in reflexive impersonals in Polish [Podkategorie wydarzenia w impersonaliach zwrotnych w języku polskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Direct quotation strategies in conversational Polish [Strategie przytoczenia mowy niezależnej w polszczyźnie konwersacyjnej ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Wojciech Guz
Implicitly negative comparatives and equatives in Polish [Domyślnie negatywne porównania i równania w języku polskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Ewelina Mokrosz
The use of abbreviations by superscript letter in an early fifteenth-century manuscript of the Wycliffite Bible [Użycie superskryptów w manuskrypcie Biblii Wycliffe'a z początku piętnastego wieku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Joanna Grzybowska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33859 zweryfikowanych pozycji.