Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Leksyka muzyczna w rosyjsko-polskiej leksykografii. Stan obecny versus potrzeby użytkowników
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
mgr Ewelina Parafińska-Korybska
Argument and case linking of Polish Experiencers [Pozycja skladniowa i przypadek Eksperiencera w polskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
Historia Polski w kalendarzach 1918–1989. Uwagi językoznawcy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Eficacia de la política reguladora en el ámbito de la ortografía [Skuteczność polityki regulacyjnej w zakresie ortografii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
mgr Nina Klekot
La traduzione dell’anamnesi dall’italiano al polacco: studio comparativo di documenti medici [Tłumaczenie wywiadu z języka włoskiego na polski: studium porównawcze dokumentów medycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
Siedemnastowieczna polszczyzna kijowska w panegirykach Stefana Jaworskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
"Rodzina Połanieckich" Henryka Sienkiewicza od kuchni
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Psalmy złożone wierszem. Uwagi językowo-stylistyczne na temat psałterza Henryka Adamczyka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
Małgorzata Nowak
O dwóch (nie)podobnych przekładach Psałterza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik prof. KUL
Alcune osservazioni sul plurilinguismo dei documenti medici italiani [Alcune osservazioni sul plurilinguismo dei documenti medici italiani]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
Toponyms in the Historical Halych Land in New Interpretation [Toponimy dawnej ziemi halickiej w nowej interpretacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Anna Czapla
Orange Lemons, Yellow People, Brown Oranges: Language Contact and Changes in the Basic Irish Colour Term ‘buí’ [Orange Lemons, Yellow People, Brown Oranges: Language Contact and Changes in the Basic Irish Colour Term ‘buí’]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Mark Ó Fionnáin
Encapsuladores nominales en la prensa polaca y española: calificación y valoración [Enkapsulatory nominalne w prasie polskiej i hiszpańskiej: określenie i ocena treści]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Janusz Bień prof. KUL
Leksyka muzyczna w rosyjsko-polskim przekładzie filmowym na materiale filmów „Lato” i „Bikiniarze"
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Ewelina Parafińska-Korybska
Beknopte grammatica van het Nederlands voor studenten [Beknopte grammatica van het Nederlands voor studenten]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Beata Popławska
Beknopte grammatica van het Nederlands voor studenten [Beknopte grammatica van het Nederlands voor studenten]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Bas Hamers
TOC Logical Branch as a tool in teaching Polish as a foreign/second/heritage language to children [Gałązka logiczna TOC w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego dzieci ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition [Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Karolina Drabikowska
English, German, and Polish Phraseological Units Concerning Human Communication: Towards a Comparative Analysis [Angielskie, niemieckie i polskie frazeologizmy dotyczące komunikacji: analiza porównawcza]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Joanna Mirek
Porównania w polemice wyznaniowej (na przykładzie Lithosa Euzebiego Pimina)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
discussion in: Szigetvári, Péter (auth.) “Where are syllables?”. Radical: A Journal of Phonology, 1, 120-125. [Polemika z artykułem P. Szigetvari: 'Where are syllables?' Szigetvári, Péter “Where are syllables?”. Radical: A Journal of Phonology, 1, 120-125.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Sławomir Zdziebko
The semantics of 'still' and the modification of Polish adnominal participles [Semantyka partykuły 'still' i modyfikacja polskich imiesłowów biernych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Sławomir Zdziebko
The Psalter over the Water – A Multidisciplinary Account of Originality [Psałterz na wygnaniu - multidyscyplilnarny dowód na oryginalność przekładu ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik prof. KUL
Educational Theory: from Dewey to Vygotsky [Teorie edukacyjne: od Deweya do Wygockiego]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Konrad Klimkowski
Коммуникативные аспекты католических богослужений на русском языке [Aspekty komunikacyjne nabożeństw katolickich w języku rosyjskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Is the modal dać + się + infinitive structure in Polish inchoative? [Czy struktura modalna z dać + się + bezokolicznik w polszczyźnie ma charakter inkoatywny? ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
Siedemnastowieczna leksyka gospodarcza na przykładzie dzieł Jakuba Kazimierza Haura
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Cecylia Galilej
Assessment as a Communicative Activity in the Translation Classroom [Ocenianie jako aktywność komunikacyjna podczas zajęć translatorskich]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Konrad Klimkowski
Способы образования таможенной терминологии в русском языке [Sposoby tworzenia terminologii celnej w języku rosyjskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Ewelina Jasińska-Grabowska
Способы образования таможенной терминологии в русском языке [Sposoby tworzenia terminologii celnej w języku rosyjskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Ewelina Jasińska-Grabowska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35931 zweryfikowanych pozycji.