Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
La traduzione dell’anamnesi dall’italiano al polacco: studio comparativo di documenti medici [Tłumaczenie wywiadu z języka włoskiego na polski: studium porównawcze dokumentów medycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
Siedemnastowieczna polszczyzna kijowska w panegirykach Stefana Jaworskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Alcune osservazioni sul plurilinguismo dei documenti medici italiani [Alcune osservazioni sul plurilinguismo dei documenti medici italiani]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
Toponyms in the Historical Halych Land in New Interpretation [Toponimy dawnej ziemi halickiej w nowej interpretacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Anna Czapla
Orange Lemons, Yellow People, Brown Oranges: Language Contact and Changes in the Basic Irish Colour Term ‘buí’ [Orange Lemons, Yellow People, Brown Oranges: Language Contact and Changes in the Basic Irish Colour Term ‘buí’]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Mark Ó Fionnáin
TOC Logical Branch as a tool in teaching Polish as a foreign/second/heritage language to children [Gałązka logiczna TOC w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego dzieci ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition [Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Karolina Drabikowska
English, German, and Polish Phraseological Units Concerning Human Communication: Towards a Comparative Analysis [Angielskie, niemieckie i polskie frazeologizmy dotyczące komunikacji: analiza porównawcza]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Joanna Mirek
discussion in: Szigetvári, Péter (auth.) “Where are syllables?”. Radical: A Journal of Phonology, 1, 120-125. [Polemika z artykułem P. Szigetvari: 'Where are syllables?' Szigetvári, Péter “Where are syllables?”. Radical: A Journal of Phonology, 1, 120-125.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Sławomir Zdziebko
The semantics of 'still' and the modification of Polish adnominal participles [Semantyka partykuły 'still' i modyfikacja polskich imiesłowów biernych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Sławomir Zdziebko
Коммуникативные аспекты католических богослужений на русском языке [Aspekty komunikacyjne nabożeństw katolickich w języku rosyjskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Siedemnastowieczna leksyka gospodarcza na przykładzie dzieł Jakuba Kazimierza Haura
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Cecylia Galilej
Способы образования таможенной терминологии в русском языке [Sposoby tworzenia terminologii celnej w języku rosyjskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Ewelina Jasińska-Grabowska
Способы образования таможенной терминологии в русском языке [Sposoby tworzenia terminologii celnej w języku rosyjskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Ewelina Jasińska-Grabowska
Objectivité et dépersonnalisation dans le discours scientifique [Obiektywność i depersonalizacja w dyskursie naukowym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Janusz Bień prof. KUL
Mecanismos de encapsulación nominal en la prensa informativa: estudio contrastivo polaco-español [Mechanizmy enkapsulacji nominalnej w prasie informacyjnej: stuium polsko-hiszpańskie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Janusz Bień prof. KUL
Werte und Paradigmen zwischen Wandel und Kontinuität. Literatur- und sprachwissenschaftliche Perspektiven – Vorbemerkungen [Wartości i paradygmaty pomiędzy zmianą a kontynuacją. Literaturoznawcze i językoznawcze perspektywy - uwagi wstępne]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Kontroversen um das Konzept des Patriotismus im Deutschen und im britischen Englisch [Kontrowersje wokół konceptu patriotyzmu w języku niemieckim i brytyjskim angielskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Mariusz Koper
Zagadkowe toponimy powiatu tomaszowskiego: Paary, Pucharki, Szkoci Dół i Ulhówek
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Mariusz Koper
Against the psych causative alternation in Polish [Przeciwko psychologicznej alternacji kauzatywnej w polszczyźnie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
De 'geest van Vonka' of hoe een 'slechte vertaler' de Nederlandstalige literatuur propageerde [„Duch Vonki” lub jak „zły tłumacz” propagował literaturę niderlandzką i flamandzką]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Techniki konstruowania podręcznika kursowego do nauczania języka hiszpańskiego w hotelarstwie i turystyce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Piotr Wasilewski
Wyrażenie „Polish death camps” i jego innojęzyczne odpowiedniki. Komentarz lingwistyczny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historiajęzykoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracji
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Les dénominations polonaises et françaises des outils d’artisant en tant qu’attributs des Saints et des Bienheureux dans l’iconographie [Polskie i francuskie nazwy narzędzi rzemieślniczych będących atrybutami Świętych i Błogosławionych w ikonografii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwoprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Prédicats polonais et français relatifs aux étapes de la panification et leur application pour analyser les corpus bilingues comparables [Polskie i francuskie predykaty związane z etapami wypieku chleba oraz ich zastosowanie w analizie dwujęzycznych tekstów porównywalnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
Présentation [Edytorial]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
Marka (osobista) jako wartość w dyskursie marketingu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Fries en Friese literatuur vanuit een Centraal-Europees perspectief [Język fryzyjski i literatura fryzyjska z punktu widzenia Europy Środkowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Systemowa i własna leksyka z pola ‘rodzina’ w familijnej korespondencji Wincentego Pola
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35369 zweryfikowanych pozycji.