Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
”Bereszith” Harry’ego Dudy na tle polskiej tradycji przekładowej Księgi Rodzaju
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
Małgorzata Nowak
Senior w grupie nierówieśniczej - jak go wspierać i motywować
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Eliza Chabros
Patent w dawnej Polsce — wokół gatunku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Obraz luteranów w Rodzayu abo potomstwie […] piątego ewanyelisty i oyca (1561)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
La terminología de la producción del vino en polaco, español y francés [Terminologia produkcji wina w języku polskim, hiszpańskim oraz francuskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Katarzyna Gołębiowska
Opportunities Seized: from Tolstóigh to Pelévin [Opportunities Seized: from Tolstóigh to Pelévin]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Mark Ó Fionnáin
Polska dawaj! O języku piłkarskiego hasła oraz jego bliższych i dalszych konotacjach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Mariusz Koper
Refleksje na temat klasyfikacji czasowników polskich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Sławomir Zdziebko
Variation in the Initial Consonants of Some Irish Pronouns [Zróżnicowanie spółgłosek inicjalnych w wybranych irlandzkich zaimkach]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Magdalena Chudak
Leksem pole w sieci relacji semantycznych (na przykładzie XVII-wiecznych poradników rolniczych Jakuba Kazimierza Haura)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Cecylia Galilej
Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Brittonic and Goidelic Word-initial Consonantal Alterations – Facts and Figures [Brytańskie i goidelskie zmiany spółgłosek na początku słowa - fakty i liczby]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Krzysztof Jaskuła
Event (sub)kinds in reflexive impersonals in Polish [Podkategorie wydarzenia w impersonaliach zwrotnych w języku polskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Anna Malicka-Kleparska prof. KUL
Sprostowanie niektórych tłumaczeń z tureckiego ws. Nowy przekład dziejopisów tureckich Ignacego Pietraszewskiego – pomiędzy recenzją a translacją
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Direct quotation strategies in conversational Polish [Strategie przytoczenia mowy niezależnej w polszczyźnie konwersacyjnej ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Wojciech Guz
Implicitly negative comparatives and equatives in Polish [Implicitly negative comparatives and equatives in Polish]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Ewelina Mokrosz
Les adjectifs français formés avec le préfixe a(n)- et le rapport d’antonymie lexicale [Francuskie przymiotniki utworzone za pomocą przedrostka a(n)- a relacja antonimii leksykalnej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Katarzyna Wołowska prof. KUL
The use of abbreviations by superscript letter in an early fifteenth-century manuscript of the Wycliffite Bible [Użycie superskryptów w manuskrypcie Biblii Wycliffe'a z początku piętnastego wieku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Joanna Grzybowska
Foreword [wstęp do książki]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
New Laryngeal Realism meets Polish voicing [New Laryngeal Realism meets Polish voicing]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
A corpus-based perspective on the formation of passive potential adjectives in Irish [Przymiotniki potencjane w języku irlandzkim z perspektywy korpusowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar prof. KUL
Język polski. Współczesność. Historia
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Władysław Makarski
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Warsztaty Translatorskie
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Elipsis como un recurso de economía lingüística en español, francés y polaco [Elipsis como un recurso de economía lingüística en español, francés y polaco]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Nina Klekot
La grammatica del linguaggio giuridico. Analisi comparativa di alcune varianti di una legge regionale [Gramatyka języka prawniczego. Analiza porównawcza niektórych wariantów prawa regionalnego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
Power Relationships in an Early Foreign Language Classroom [Relacje władzy we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Małgorzata Tetiurka
Instytut Filologii Słowiańskiej
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
The impact of negation on the verbal properties of passive potential adjectives in Polish. [Wpływ negacji na cechy werbalne pasywnych przymiotników potencjalnych w języku polskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar prof. KUL
Position-dependent behaviour of schwa [Zachowanie samogłoski schwa zależne od pozycji w strukturze]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Anna Bloch-Rozmej prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33471 zweryfikowanych pozycji.