Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Polish że ‘that’ as an elaboration marker. Language-internal and cross-linguistic perspectives [Polskie 'że' jako znacznik rozwinięcia. Perspektywa wewnątrz- i międzyjęzykowa]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Wojciech Guz
The Division and Structure of “David’s Compositions” (11Q5) [Podział i struktura tekstu „Kompozycji Dawidowych” (11Q5)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwonauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr Marcin Biegas
Rozmowa pisana. Parametry formalne i pragmatyczne wypowiedzi na forach dyskusyjnych w Internecie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Katarzyna Wołowska prof. KUL
The Bursarii super Ovidios, a Medieval "Philological" Catena Commentary on Ovid [Bursarii super Ovidios, czyli średniowieczny "filologiczny" komentarz 'Catena' do Owidiusza]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Optimal place specification, element headedness and surface velar palatalization in Polish [Optimal place specification, element headedness and surface velar palatalization in Polish]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr Sławomir Zdziebko
Tendencja do hiperbolizacji w kreowaniu rzeczywistości we współczesnych tekstach kultury na przykładzie internetowych artykułów informacyjnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Cecylia Galilej
Dutch Studies in Lublin: Tradition, Innovation, and a Business-Friendly Academic Environment [Niderlandystyka w Lublinie: Tradycja, innowacyjność i środowisko akademickie przyjazne dla biznesu]
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
językoznawstwoliteraturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski
Międzynarodowa konferencja naukowa „Spotkania onomastyczne. Badania onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego”. Warszawa – Lublin (online), 15 marca 2021
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
New Light on the Psalter: A Rediscovered Manuscript of the Żołtarz and Its Consequences [New Light on the Psalter: A Rediscovered Manuscript of the Żołtarz and Its Consequences]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Język grecki Nowego Testamentu. Tom II: Kucz do ćwiczeń – słownik – paradygmaty
Podręcznik akademicki
Rok: 2023
językoznawstwonauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar prof. KUL
Język grecki Nowego Testamentu. Tom I: Gramatyka – indeksy
Podręcznik akademicki
Rok: 2023
językoznawstwonauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar prof. KUL
Validation of the German version of the subarachnoid haemorrhage outcome tool (SAHOT) [Walidacja niemieckiej wersji narzędzia oceny wyników krwawienia podpajęczynówkowego ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwonauki biologicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Sława czy chwała?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Profesor Zenon Leszczyński (1931 – 2022)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
The Role of English in the Shaping of Polish Marketing Discourse [Rola języka angielskiego w kształtowaniu polskiego dyskursu marketingu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn prof. KUL
"Jezusa Chrystusa Zbawiennego Pana nowina wspaniała wierszem rozgłaszana" Boguryma Polskiego: Uwagi językowo-stylistyczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska prof. KUL
„Кресова балагулка” – легкі розмови про важкі справи [„Kresowa bałagułka” – lekkie rozmowy o ważkich sprawach]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
historiajęzykoznawstwoliteraturoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Les réseaux isotopiques //centrifuge// et //centripète// dans "Le dehors et le dedans" de Nicolas Bouvier à la lumière de la sémantique interprétative textuelle [Sieć izotopii /odśrodkowy/ i /dośrodkowy/ w "Le dehors et le dedans [Na zewnąrz i w środku]" Nicolasa Bouviera w świetle interpretacyjnej semantyki tekstu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Katarzyna Wołowska prof. KUL
Kognitive Definition des Demokratiekonzepts im Deutschen [Definicja kognitywna konceptu Demokratie w języku niemieckim ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr Monika Grzeszczak
Rozumienie żywotnych racji stanu w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Muriel Waterlot
Innowacyjność w gwarach ukraińskich.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr Tatiana Kołodyńska
Nazwy osobowe bohaterów literackich w poezji Bolesława Leśmiana
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Cecylia Galilej
The Catholic Church in Poland, Her Faithful, and the Restrictions on Freedom to Practise Religion during the First Wave of the COVID-19 Pandemic [Kościół katolicki w Polsce i jego wierni wobec ograniczeń wolności praktykowania religii w okresie pierwszej fali pandemii Covid-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki prawnenauki teologiczne
Małgorzata Nowak
The Catholic Church in Poland, Her Faithful, and the Restrictions on Freedom to Practise Religion during the First Wave of the COVID-19 Pandemic [Kościół katolicki w Polsce, jego wierni i ograniczenia swobody praktyk religijnych w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki prawnenauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Polityka językowa na Białorusi oraz jej wpływ na sytuację filologii polskiej jako obcej na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr Ewelina Jasińska-Grabowska
Międzykulturowość czy transkulturowość? – nowy głos w dyskusji na temat dydaktyki kultury polskiej w refleksyjnym nauczaniu języka polskiego jako obcego
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
językoznawstwo
mgr Sylwia Niewczas
Czytelnik i tłumacz. Przekład elementów obcości we współczesnej literaturze młodzieżowej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
językoznawstwo
dr Jerzy Skwarzyński
A Neo-Constructionist Account of Morphologically Null Deverbal Nominals with Argument Structure in Polish [Paradygmatyczne nominalizacje dewerbalne posiadające strukturę argumentową w języku polskim w perspektywie neokonstrukcyjnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar prof. KUL
Welke aanpak voor de Nederlandse vertaling van Poolse auditieve verba sentiendi? [Jakie podejście do niderlandzkiego tłumaczenia polskich verba sentiendi? ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Muriel Waterlot
Similarity Measurements in Tracing Textual Affinities: A study of Psalm 129 in 16th-century Devotional Manuals [Analiza pokrewieństwa tekstów w oparciu o miary podobieństwa: badanie oparte na Psalmie 129 z XVI-wiecznych modlitewników angielskich]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42670 zweryfikowanych pozycji.