Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Jaworniczanin w Lublinie. Osiemdziesiędziesięciojednolecie prof. dra hab. Władysława Makarskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historiajęzykoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Introduction to the testimony of Henryk Prajs [Henryk Prajs, edycja krytyczna, wprowadzenie do relacji]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Katolicyzm czy prawosławie? Spór o model życia religijnego i narodowościowego na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Rozważania na kanwie ustaleń unijnych konferencji kapłańskich w Pińsku w latach 30. XX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL
Z dziejów pożarnictwa na terenie powiatu kolbuszowskiego 1872/1875-2022
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
historia
Ks. dr hab. Sławomir Zych
Modele przywództwa w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historianauki o polityce i administracjinauki prawne
dr Lech Buczek
Postawa bp. Mariana Ryxa w sprawie powrotu zakonów monastycznych do diecezji sandomierskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historia
Ks. dr Piotr Tylec
Lubelski Lipiec w perspektywie prozopoicznej. Esej socjologiczny
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historianauki socjologicznepedagogika
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Witold Sawicki (1904-1973)
Hasło słownikowe
Rok: 2022
historia
dr Ewa Rzeczkowska
Działalność Władysława Siła-Nowickiego w Stronnictwie Pracy w latach 1945-1946. Przyczynek do biografiii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historia
dr Ewa Rzeczkowska
Henryk Dembiński (1900-1949)
Hasło słownikowe
Rok: 2022
historia
dr Ewa Rzeczkowska
System winiet miast średniowiecznych w Italii na mapie z Ebstorf (ok. 1300)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Piotr Kochanek prof. KUL
Paweł i Gaweł, czyli trudne sąsiedztwo na Półwyspie Koreańskim
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
historianauki prawne
dr Lech Buczek
Кaзацкие похождения Валериана Калинки, будущего монаха ордена воскресенцев [Kozacka przygoda Waleriana Kalinki, przyszłego zakonnika zgromadzenia zmartwychwstańców]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Włodzimierz Osadczy
Traktat wormacki (1122) - geneza i znaczenie
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2022
historia
Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak prof. KUL
Zagraniczne podróże prof. Edwarda Zwolskiego
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2022
historia
dr Paulina Byzdra-Kusz
Edward Zwolski (1932-1997)
Hasło słownikowe
Rok: 2022
historia
dr Paulina Byzdra-Kusz
The Polish Cultural-Civilizational Legacy in Ukraine: Histories, Conditions, and Prospects for the Future (on the Example of the Lviv Archdiocese). [Polska spuścizna kulturowo-cywilizacyjna na Ukrainie: losy, uwarunkowania i perspektywy trwania (na przykładzie terenów archidiecezji lwowskiej) ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
historia
dr hab. Włodzimierz Osadczy
Wady senatu Rzeczypospolitej w wykładni Antoniego Popławskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Arkadiusz Stasiak prof. KUL
Wojciech Dłużewski
Hasło słownikowe
Rok: 2022
historia
dr Ewa Rzeczkowska
Międzynarodowa konferencja naukowa „Człowiek w niewoli uczuć. Przyjaźń, miłość, nienawiść w Czechach i w Polsce w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej” Racibórz, 27–29 września 2021 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Polityka władz komunistycznych wobec szkolnictwa katolickiego po 1947 r. na wybranych przykładach szkół salezjańskich
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2022
historia
dr Ewa Rzeczkowska
Ślady biblijnej świętej Północy i antycznej Hyperborei w literaturze patrystycznej i średniowiecznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Piotr Kochanek prof. KUL
Polacy potrzebują historii krytycznej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
The 1897 Census in the Kingdom of Poland [Powszechny spis ludności w Królestwie Polskim w 1897 roku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Piotr Rachwał prof. KUL
The Hunt for the Heresy of the Free Spirit: the 1332 Enquiry into the ‘Cowled Nuns’ of Świdnica [The Hunt for the Heresy of the Free Spirit: the 1332 Enquiry into the ‘Cowled Nuns’ of Świdnica]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Paweł Kras prof. KUL
Formy celebracji Eucharystii do IV wieku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
historianauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
Sobre las circunstancias del ascenso a capitán por méritos de guerra de Francisco Franco [O okolicznościach Francisco Franco awans na kapitana za zasługi wojenne ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr Pablo de la Fuente de Pablo prof. KUL
"Niezwykły i naprawdę wielki człowiek". Ks. Idzi Benedykt Radziszewski (1871-1922)
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2022
historia
Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak prof. KUL
Praktyki religijne Jagiellonów. Próba bilansu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Paweł Kras prof. KUL
Jacek Kucharski, Magdala i Maria Magdalena. Studium historyczne i egzegetyczno-teologiczne, „Rozprawy i Studia Biblijne 55”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2021, ss. 655.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
archeologiahistorianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41534 zweryfikowanych pozycji.