Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Sobre las circunstancias del ascenso a capitán por méritos de guerra de Francisco Franco [O okolicznościach Francisco Franco awans na kapitana za zasługi wojenne ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr Pablo de la Fuente de Pablo
The Crown Sejm in the Jagiellonian Era (1386–1572). The Birth, Development, ‘Golden Age’. [The Crown Sejm in the Jagiellonian Era (1386–1572). The Birth, Development, ‘Golden Age’ (Sejm koronny w czasach jagiellońskich (1386–1572). Narodziny, rozwój, „złoty wiek"). ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Interactive HGIS platform union of lublin (1569): A geomatic solution for discovering the Jagiellonian heritage of the city [Interaktywny związek platform HGIS z Lublina (1569): Geomatyczne rozwiązanie do odkrywania jagiellońskiego dziedzictwa miasta]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
SOBRE LA EDICIÓN DE LA PRATTICA MANVALE DELL’ARTIGLIERIA DE LUIS COLLADO (1606). COPIA, TRADUCCIÓN Y RETRADUCCIÓN EN LA COMPOSICIÓN DE UNA OBRA PÓSTUMA [O EDYCJI PRATTICA MANVALE DELL’ARTIGLIERIA LUISA COLLADO (1606). KOPIA, TŁUMACZENIE I RETRADUCJA W KOMPOZYCJI UTWORU POŚMIERTELNEGO ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr Pablo de la Fuente de Pablo
“¡Oh españoles, de cortesía y de milicia soles!”: la recepción, la influencia, la traducción y la publicación del Tratado de la artillería del capitán Diego Ufano en Polonia [„O Hiszpanie, uprzejmość i wojskowe słońca!”: Recepcja, the wpływ, tłumaczenie i publikacja traktatu artyleryjskiego, Kapitana Diego Ufano w Polsce ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Pablo de la Fuente de Pablo
La congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires et les négociations concordataires: participation, pensée, résolutions (1814-1878) [Kongregacja Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych i negocjacje konkordatowe: udział, myśl, rezolucje (1814-1878)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Anna Barańska prof. KUL
Fotografie w Archiwum Diecezji Łuckiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Artur Hamryszczak
[Recenzja]: Bp Mariusz Leszczyński, Księża Diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2020, ss. 1082
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
historia
dr Artur Hamryszczak
Dokumentacja fotograficzna archiwów kościelnych jako materiał ilustracyjny Słownika biograficznego księży diecezji sandomierskiej XIX-XX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
Ks. dr Piotr Tylec
Sekretarze na dworach polskich królowych w epoce jagiellońskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
„Przenosząc się ciągle z miejsca na miejsce obyczajem Numidów”. Jagiellońscy władcy i ich rodziny w czasie morowego powietrza w XV–XVI w.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Elementy napoleońskiego systemu wojny w Bitwie Warszawskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Marcin Baranowski
Działalność naukowo-dydaktyczna i archiwalna profesora Aleksandra Kossowskiego (1886–1965)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Grzegorz Misiura
“NON ESSENDO IO ITALIANO, E DOVENDO SCRIVERE IN QUESTA LINGUA”: LA GÉNESIS DE LA PRATICA MANVALE DE ARTEGLIERIA DE LUIS COLLADO (1586) ["NON ESSENDO IO ITALIANO, E DOVENDO SCRIVERE IN QUESTA LINGUA": GENEZA "PRATICA MANVALE DE ARTEGLIERIA" AUTORSTWA LUISA COLLADO (1586) ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Materiały do bibliografii księży diecezji sandomierskiej za lata 2019–2020
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
Ks. dr Piotr Tylec
Rola i znaczenie chorągwi w przełomowych momentach średniowiecznych bitew
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Andrzej Niewiński prof. KUL
Biograficzne Muzeum Dom Pamięci św. Jana Pawła II w Kraczkowej i jego rola duszpastersko-pedagogiczna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Artur Hamryszczak
New York "Ogniwo" in the Years 1879-1881
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Daniel Kiper
Stan bibliotek i zbiorów archiwalnych bazyliańskich klasztorów w świetle wizytacji (1799-1824)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Irena Wodzianowska
Czy wolność staropolska miała charakter uniwersalny?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Arkadiusz Stasiak prof. KUL
Podróż Macieja Stryjkowskiego do Stambułu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Arkadiusz Stasiak prof. KUL
Inauguracja sprzed 103 lat
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2021
historia
dr hab. Irena Wodzianowska
Referaty (wydziały) do spraw wyznań wobec działalności duszpasterskiej Kościoła lubelskiego w latach 1950–1956
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
historia
dr Joanna Kumor-Mielnik
Harcerska służba dziecku w latach 1939–1944 w Lublinie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Joanna Szady
Kancelaria parafialna w zaborze austriackim i jej dokumentacja na przełomie XIX i XX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
Ks. dr hab. Grzegorz Bujak prof. KUL
The history of St Peter and Paul’s church in Bychawa at the turn of the 16th and 17th centuries based on church sources [Losy kościoła parafialnego pw. świętych Piotra i Pawła w Bychawie na przełomie XVI i XVII wieku w świetle źródeł kościelnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak prof. KUL
Ekologia jako ideologia w strukturach globalnej demokracji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL
Księgi metrykalne i stanu cywilnego (do 1900 roku) w archiwach parafialnych Lubelszczyzny
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
historia
dr hab. Piotr Rachwał
Jan Bolesław Szetela (1912-1994)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
Ks. dr hab. Sławomir Zych
Professor Laboriosus! Dziewięćdziesiąte urodziny prof. dra hab. Zenona Leszczyńskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historiajęzykoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 40802 zweryfikowanych pozycji.