Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The epistemic consequences of pragmatic value-laden scientific inference [Konsekwencje epistemiczne wnioskowania naukowego obciążonego wartościami pragmatycznymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
dr Adam Kubiak
Four philosophical images of man and nursing from Krąpiec’s perspective [Four philosophical images of man and nursing from Krąpiec’s perspective]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
Ks. dr Marcin Ferdynus
Does Science Need God? A Theistic Argument from Science [Does Science Need God? A Theistic Argument from Science]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Etyczne aspekty wykorzystywania zwierząt w procedurach doświadczalnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofianauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
O partycypacji. Na marginesie koncepcji s. Zofii J. Zdybickiej i ks. Andrzeja Maryniarczyka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Jan Paweł II jako posoborowy architekt dialogu Kościoła z Żydami
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Zasada niepewności - czyli o losowości wydarzeń
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofianauki socjologicznepsychologia
prof. dr hab. Jan Kłos
Identity of historical localities in information systems [Tożsamość historycznych miejscowości w systemach informatycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofiahistoriainformatyka
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Filozoficzne aspekty alternatywnej religijności
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek
Identity of historical localities in information systems [Identity of historical localities in information systems]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofiainformatyka
prof. dr hab. Paweł Garbacz
Władysława Stróżewskiego koncepcja symbolu jako klucz do analiz historyczno-filozoficznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
On Four Types of Argumentation for Classical Logic [O czterech typach argumentacji za logiką klasyczną]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
dr hab. Bożena Czernecka-Rej prof. KUL
Scalanie i dialog. Refleksje o "stylu" Karola Wojtyły - Jana Pawła II w setną rocznicę urodzin
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Standardowy Model Kosmologiczny. Studium Metodologiczne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
filozofia
Ks. dr hab. Paweł Tambor
Czy rozumowanie węża było rzetelne? Kilka słów sięgających początków naszego myślenia w darze Znawcy Racjonalności
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofia
dr hab. Marek Lechniak prof. KUL
Evolutionism – Creationism: In Search for a Platform of Dialogue [Evolutionism – Creationism: In Search for a Platform of Dialogue]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Czy biomedyczne ulepszanie pozbawia nas człowieczeństwa? Perspektywa filozoficzna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
Ks. dr Marcin Ferdynus
Mathematical Structuralism and Purely Formal Theory [Mathematical Structuralism and Purely Formal Theory]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr Marcin Czakon
Antyewolucyjny kreacjonizm we współczesnej Polsce i jego wpływ na edukację religijną
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
Ks. dr hab. Marek Słomka
Evolutionism–Creationism: An Introduction to a Still Open Debate [Ewolucjonizm-kreacjonizm. Wprowadzenie do otwartej debaty ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
Ks. dr hab. Marek Słomka
Koncepcja percepcji środowiska w ujęciu Tima Ingolda
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr hab. Zbigniew Wróblewski prof. KUL
Relacja myśli filozoficznoprawnej Czesława Martyniaka wobec relatywistycznych pojęć w niemieckim idealizmie i neopozytywizmie Hansa Kelsena
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
From Ideological Fundamentalism to Critical Openness: An Urgent Challenge for Religion and Science [Od ideologicznego fundamentalizmu do krytycznej otwartości. Pilne wyzwanie dla religii i nauki]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
Ks. dr hab. Marek Słomka
Stwórcza moc Boga. Stanowisko św. Tomasza z Akwinu
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
filozofia
dr Paulina Sulenta
Planetoidy w świetle współczesnych koncepcji filozoficznych. Studia z epistemologii historycznej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
filozofia
prof. dr hab. Zenon Roskal
Stanisław Mazierski’s Views on Causality in Comparison with Other Selected Conceptions of Causality [Stanisław Mazierski’s Views on Causality in Comparison with Other Selected Conceptions of Causality]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
filozofia
prof. dr hab. Zenon Roskal
Główne idee i znaczenie pragmatyzmu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
filozofia
prof. dr hab. Piotr Gutowski
The Genii Locorum as the Necessary Space and Place for Human Development [Genii locorum jako konieczna czasoprzestrzeń dla ludzkiego rozwoju]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Jan Kłos
Filozofia i nauki przyrodnicze w starożytności
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
filozofia
prof. dr hab. Zenon Roskal
Doświadczenie integralne źródłem metafizyki. Metafizyka epistemologiczno-personalistyczno-etyczna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr Anna Krajewska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39510 zweryfikowanych pozycji.