Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Existence and God: on Aquinas-Kerr’s Metaphysical Argument [Istnienie i Bóg. O metafizycznym argumencie Akwinaty–Kerra ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
The Integrated Man as a Precondition of Honest Business [Człowiek integralny jako warunek uczciwego biznesu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansefilozofianauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Jan Kłos
Zdrowie jako doświadczenie życiowej równowagi w ujęciu hermeneutycznym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofianauki o zdrowiunauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Barth prof. KUL
Siedem „słów” Jezusa Chrystusa na Krzyżu. Kazania pasyjne wygłoszone w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w dniach 10 III – 17 IV 2019 r.
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
filozofianauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Metafizyczno-chrześcijańska nauka o człowieku jako mężczyźnie i kobiecie w świetle klasycznej nauki o przyczynowości a próba jej negacji w neomarksistowskiej i globalistycznej ideologii gender
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Ksiądz Arcybiskup Doktor Ignacy Tokarczuk – Polski Arystokrata wiary świętej, katolickiej i apostolskiej
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Ekspertyza Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. i ratyfikowanej przez Państwo Polskie w dniu 8 lipca 2015 r. – wybrane aspekty filozoficzno-prawne
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Ksiądz Arcybiskup Doktor Ignacy Tokarczuk – Polski Arystokrata ducha
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Filozoficznoprawna ekspertyza o Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z 11 maja 2011 r.
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Der metaphysisch-katholische Gottesbegriff und sein Zerfall innerhalb der neuzeitlichen Philosophie [Metafizyczno-katolickie pojęcie Boga i jego rozpad w filozofii nowożytnej]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Religious Diversity and Rational Choice of Religion [Zrożnicowanie religijne i racjonalny wybór religii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
O możliwości doświadczenia obecności Boga
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Piotr Gutowski
Filozofia Karola Wojtyły wobec problemu moderny
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
The Religious and Metaphysical Conception of God in Charles Hartshorne’s Process Theism, [Religijna i metafizyczna koncepcja Boga w teizmie procesualnym Charlesa Hartshorne’a]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Piotr Gutowski
The Power of God and the Freedom of Rational Being: the Case of a Devil – Is the Devil’s Fall Free or Necessary [The Power of God and the Freedom of Rational Being: the Case of a Devil – Is the Devil’s Fall Free or Necessary]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Andrzej Stefańczyk
The Problem of Divine Causation and Human Free Will: An Outline of the 16th Century Controversy between Thomism and Molinism [The Problem of Divine Causation and Human Free Will: An Outline of the 16th Century Controversy between Thomism and Molinism]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Andrzej Stefańczyk
Gottschalk of Orbais’ Teaching on Predestination [Gottschalk of Orbais’ Teaching on Predestination]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Andrzej Stefańczyk
Spinoza: The Critical Discussion of the Concept of Free Will [Spinoza: The Critical Discussion of the Concept of Free Will]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Will, Knowledge, Action – God’s Grace: Thomas Aquinas on Divine Predestination and Divine Causality [Will, Knowledge, Action – God’s Grace: Thomas Aquinas on Divine Predestination and Divine Causality]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Andrzej Stefańczyk
Gottfried Wilhelm Leibniz : freedom and determinism [Gottfried Wilhelm Leibniz: wolność i determinizm]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Baruch Spinoza: Krytyka wolnej woli
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Gottfried Wilhelm Leibniz: Wolność i determinizm
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Luis de Molina – Freedom of Man and God’s Knowledge: The Doctrine of “Middle Science” Scientia media [Luis de Molina – Freedom of Man and God’s Knowledge: The Doctrine of “Middle Science” Scientia media]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Andrzej Stefańczyk
The Augustinian Sources of the Controversy Concerning Predestination [The Augustinian Sources of the Controversy Concerning Predestination]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Filozofia jako medytacja nad śmiercią
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Argumenty za nieśmiertelnością
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Eriugena - filozof renesansu karolińskiego
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
filozofiahistorianauki teologiczne
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
John Scotus Eriugena: An Adherent of Augustine or Pelagius? [Jan Szkot Eriugena: zwolennik Augustyna czy Pelagiusa?]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Robert Grosseteste and His “De Libero Arbitrio” [Robert Grosseteste and His “De Libero Arbitrio”]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Scandal of Evil: “If There Really Is a God, What Is the Source of Evil? But What is the Source of Good, if There Is Not?” [Scandal of Evil: “If There Really Is a God, What Is the Source of Evil? But What is the Source of Good, if There Is Not?”]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35485 zweryfikowanych pozycji.