Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
On the Epistemology of Chance [O epistemologii przypadku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr Błażej Gębura
Argumentation Strategies in Aristotle’s Theory of Rhetoric: The Apparent Enthymeme and the Refutative Enthymeme
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr hab. Andrzej Stefańczyk
Poprawność skrypturystycznej argumentacji Ambrożego w dziele O tajemnicy wcielenia Pańskiego w aspekcie filozoficzno-teologicznym
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
filozofianauki teologiczne
dr Dawid Mielnik
Mieczysław Albert Krąpiec [Mieczysław Albert Krąpiec ]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
filozofia
dr hab. Zbigniew Pańpuch
Mieczysław Albert Krąpiec
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
filozofia
dr hab. Zbigniew Pańpuch
Filozofia religii
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
filozofia
Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
Pretend play as a creative action: On the exploratory and evaluative features of children’s pretense [Pretend play as a creative action: On the exploratory and evaluative features of children’s pretense]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiapsychologia
mgr Monika Chylińska
Relacja myśli filozoficznoprawnej Czesława Martyniaka wobec relatywistycznych pojęć w niemieckim idealizmie i neopozytywizmie Hansa Kelsena
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
filozofia
dr Jacek Jarocki
From Paideia to High Culture. A Philosophical-Anthropological Approach [Od Paidei do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
filozofia
dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Stand-up comedy as a hallmark of western culture [Stand-up comedy as a hallmark of western culture]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religiinauki o sztucesztuki filmowe i teatralne
dr hab. Anna Kawalec prof. KUL
Thought and Pilgrimage: Polish Heritage of St.John Paul II [Myśl i pielgrzymowanie: polskie dziedzictwo św. Jana Pawła II]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr hab. Ryszard Zajączkowski prof. KUL
Two Models of the Subject-Properties Structure [Dwa modele struktury podmiot-własności]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr hab. Marek Piwowarczyk prof. KUL
Ciekawostki semiotyczne #6 — 7 mitów o języku migowym
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
filozofiajęzykoznawstwo
mgr Nastazja Stoch
Platonizm a spór o uniwersalia. W związku z książką Pawła Rojka Tropy i uniwersalia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr hab. Marek Piwowarczyk prof. KUL
Epistemic Functions of Intuition in Descartes [Epistemiczne funkcje intuicji u Kartezjusza]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr hab. Monika Walczak prof. KUL
Formuła konsekracyjna w nauczaniu Tomasza z Akwinu. Refleksja filozoficzno-teologiczna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki teologiczne
dr Dawid Mielnik
Arystotelesowa dywersyfikacja substancji i przypadłości w Tomaszowej wykładni odnośnie do przemiany eucharystycznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki teologiczne
dr Dawid Mielnik
Etyka czytania w kontekście niewiarygodności narratora. W nawiązaniu do powieści Kazuo Ishiguro Okruchy dnia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofialiteraturoznawstwo
dr hab. Anna Głąb prof. KUL
Covid-19 as the primary agent [COVID‐19 as the primary agent]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Anna Kawalec prof. KUL
What Philosophical Aesthetics Can Learn from Applied Anthropology [What Philosophical Aesthetics Can Learn from Applied Anthropology]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr hab. Anna Kawalec prof. KUL
Wolne słowo wobec propagandy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
filozofianauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
prof. dr hab. Jan Kłos
Aristotle Syllogistic as a Deductive System [Sylogistyka Arystotelesa jako system dedukcyjny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Miłość jako podstawowy akt uczuciowości
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
filozofia
dr hab. Arkadiusz Gudaniec prof. KUL
Pożądliwość i gniewliwość jako funkcje uczuciowości
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
filozofia
dr hab. Arkadiusz Gudaniec prof. KUL
Stosowanie logiki w filozofii. O dyskusji między Stanisławem Kamińskim i Janem F. Drewnowskim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr hab. Marek Lechniak prof. KUL
Inne umysły i ciała - fenomenologiczna idea poznania bezpośredniego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr hab. Joanna Teske
Agnosticism I: Language, Perspectives and Evidence [Agnostycyzm I: Język, perspektywy, świadectwa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr Sylwia Wilczewska
Agnosticism II: Actions and Attitudes [Agnostycyzm II: Działania i postawy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr Sylwia Wilczewska
Agency of Breath - Beyond Disciplinary Views on Ritual [Agency of Breath - Beyond Disciplinary Views on Ritual]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr hab. Anna Kawalec prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37284 zweryfikowanych pozycji.