Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Problem interpretacji zasady Fiat iustitia, ruat coelum
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr Wojciech Lewandowski
Judging Actions on the Basis of Prima Facie Duties. The case of self-driving cars [Ocena działań napodstawie obowiązków prima facie. Przypadek samochodów autonomicznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
Counterfactual Imagination as a Mental Tool for Innovation [Counterfactual Imagination as a Mental Tool for Innovation]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofiapsychologia
mgr Monika Chylińska
Existential Quantifier and Ontological Pluralism [Existential Quantifier and Ontological Pluralism]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Paweł Garbacz
Edward A. Milne’s Philosophy of Science: Between Aristotelianism and Popperism
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Towards Quantum-Secured Permissioned Blockchain: Signature, Consensus, and Logic [Towards Quantum-Secured Permissioned Blockchain: Signature, Consensus, and Logic]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
Zagadnienie stworzenia świata w Timajosie i biblijnym opisie kapłańskim. Analiza porównawcza filozoficznego i religijnego opisu początku rzeczywistości
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofianauki teologiczne
dr Dawid Mielnik
Filozoficzna ocena modelu argumentacyjnego Akwinaty w odniesieniu do wykładni czasu i miejsca celebracji Eucharystii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr Dawid Mielnik
Filozoficzny dyskurs Arystotelesa na temat muzyki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr Dawid Mielnik
Hypatia z Aleksandrii – przeciwnik polityczny czy mąciciel religijny?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr Dawid Mielnik
Problematyka ludzkiej wolności w filozoficznym ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr Dawid Mielnik
Problem ludzkiej wolności w tradycyjnym modelu małżeństwa sakramentalnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofianauki teologiczne
dr Dawid Mielnik
Logiki epistemiczne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Marek Lechniak prof. KUL
Czym są modalności i jak je rozróżniać? Próby klasyfikacji modalności
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Marek Lechniak prof. KUL
Bóg jako primum cognitum – dyskusje i kontrowersje (bł. Duns Szkot, Henryk z Gandawy, św. Tomasz z Akwinu, św. Bonawentura, Mikołaj z Kuzy)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Teistyczna filozofia nauki
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
W poszukiwaniu racji dobra. Komentarz do art. 6 kwestii XXI Be Bono św. Tomasza z Akwinu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Katarzyna Stępień
Problem odpowiedzialności za przypadkowe skutki działania
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr Anna Krajewska
Logiki tensalne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
dr Anna Kozanecka-Dymek
Ewaluacyjne i egzystencjalne aspekty trafu moralnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr Wojciech Lewandowski
Popularyzacja nauki a pseudonauka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Zenon Roskal
Filozofia przez małe "f"
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Marek Lechniak prof. KUL
Metodologia nauk przyrodniczych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Racjonalność akceptacji hipotezy księżyców planetoid a modele zmiany przekonań epistemicznych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Zenon Roskal
Automatyczne rozpoznawanie podobieństwa melodii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
Pamiętając o ks. prof. Józefie Pastuszce
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Byt - Czlowiek - Kultura. Studium z filozofii kultury
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
filozofia
dr Wojciech Daszkiewicz
Czy Bóg zna zło? Antyczne rozwiązanie problemu na przykładzie filozofii Temistiusza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Monika Komsta
Etyka czytania. Na marginesie szkicu Thomasa Pavla
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofialiteraturoznawstwo
dr hab. Anna Głąb prof. KUL
Lekcja filozofii (7): Arystoteles
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34690 zweryfikowanych pozycji.