Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Bóg jako primum cognitum – dyskusje i kontrowersje (bł. Duns Szkot, Henryk z Gandawy, św. Tomasz z Akwinu, św. Bonawentura, Mikołaj z Kuzy)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Problem odpowiedzialności za przypadkowe skutki działania
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr Anna Krajewska
Automatyczne rozpoznawanie podobieństwa melodii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
Czy Bóg zna zło? Antyczne rozwiązanie problemu na przykładzie filozofii Temistiusza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Monika Komsta
Zasady indywiduacji partykulariów makroskopowych - preliminaria
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Zenon Roskal
Europę definiują wartości
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Laudacja wygłoszona przez ks. dr. hab. Tadeusza Guza, prof. KUL 28 października 2016 roku na dorocznym publicznym zebraniu Towarzystwa Naukowego KUL z okazji wręczenia abp. dr. Stanisławowi Gądeckiemu Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Filozoficzno-prawna analiza „Czystej teorii prawa” Hansa Kelsena
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Bayesian reasoning in cosmology [Bayesowskie wnioskowanie w kosmologii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr Paweł Tambor
Ciało i umysł: badania porównawcze konceptualizacji mentalistycznej w Polsce i Chinach,
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofiajęzykoznawstwo
mgr Nastazja Stoch
Scola Angelo
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Wykłady pamięci Karola Wojtyły
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Spaemann Robert
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Weksler-Waszkinel Romuald Jakub
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Po co Transcendencja? Geneza, racje i motywacje
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Szostek Andrzej
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
A simple voting protocol on quantum blockchain [A simple voting protocol on quantum blockchain]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjnanauki fizyczne
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
Turek Józef
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
O tym, jak dowieść istnienia Boga
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Komentarz
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Wciórka Ludwik
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofiahistoria
Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Aristoteles Latinus
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Wanda Bajor prof. KUL
Wielkie religie a wewnątrzpaństwowe i międzynarodowe napięcia społeczne, szanse i zagrożenia dla przyszłości
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
„Studia Gilsoniana”
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Tomasz Duma
Consequences of human overpopulation and strategies of its prevention [Konsekwencje przeludnienia i strategie jego zapobiegania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofia
Ks. dr Marcin Ferdynus
Logika w informatyce i inżynierii wiedzy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
filozofia
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
Kurs logiki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
filozofia
dr Marcin Czakon
Logika w informatyce i inżynierii wiedzy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
filozofia
dr Rafał Trójczak
Filozoficzna wizja pierwotnego stanu natury w dyskursach Hobbesa i Rousseau
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofia
dr Dawid Mielnik
Sport i kultura fizyczna w filozoficznym dyskursie Platona
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofia
dr Dawid Mielnik
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34150 zweryfikowanych pozycji.