Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Problem ludzkiej wolności w tradycyjnym modelu małżeństwa sakramentalnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofianauki teologiczne
dr Dawid Mielnik
Problematyka ludzkiej wolności w filozoficznym ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr Dawid Mielnik
Logiki epistemiczne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Marek Lechniak prof. KUL
Czym są modalności i jak je rozróżniać? Próby klasyfikacji modalności
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Marek Lechniak prof. KUL
Bóg jako primum cognitum – dyskusje i kontrowersje (bł. Duns Szkot, Henryk z Gandawy, św. Tomasz z Akwinu, św. Bonawentura, Mikołaj z Kuzy)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Teistyczna filozofia nauki
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
W poszukiwaniu racji dobra. Komentarz do art. 6 kwestii XXI Be Bono św. Tomasza z Akwinu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Katarzyna Stępień
Problem odpowiedzialności za przypadkowe skutki działania
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr Anna Krajewska
Logiki tensalne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
dr Anna Kozanecka-Dymek
Popularyzacja nauki a pseudonauka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Zenon Roskal
Filozofia przez małe "f"
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Marek Lechniak prof. KUL
Metodologia nauk przyrodniczych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Racjonalność akceptacji hipotezy księżyców planetoid a modele zmiany przekonań epistemicznych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Zenon Roskal
Automatyczne rozpoznawanie podobieństwa melodii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
Pamiętając o ks. prof. Józefie Pastuszce
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Czy Bóg zna zło? Antyczne rozwiązanie problemu na przykładzie filozofii Temistiusza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Monika Komsta
Lekcja filozofii (7): Arystoteles
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Ksiądz Profesor Marian Kurdziałek jako mediewista
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Zasady indywiduacji partykulariów makroskopowych - preliminaria
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Zenon Roskal
Europę definiują wartości
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Filozoficzno-prawna analiza „Czystej teorii prawa” Hansa Kelsena
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Laudacja wygłoszona przez ks. dr. hab. Tadeusza Guza, prof. KUL 28 października 2016 roku na dorocznym publicznym zebraniu Towarzystwa Naukowego KUL z okazji wręczenia abp. dr. Stanisławowi Gądeckiemu Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Bayesian reasoning in cosmology [Bayesowskie wnioskowanie w kosmologii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr Paweł Tambor
The Truth of Being in the Philosophy of Aristotle [Prawda bytu w filozofii Arystotelesa]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Tomasz Duma
Ciało i umysł: badania porównawcze konceptualizacji mentalistycznej w Polsce i Chinach,
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofiajęzykoznawstwo
mgr Nastazja Stoch
Lekcja filozofii (6): Platon
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Szostek Andrzej
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Wykłady pamięci Karola Wojtyły
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Weksler-Waszkinel Romuald Jakub
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Spaemann Robert
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34384 zweryfikowanych pozycji.