Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Fragmenty dokumentacji fotograficznej zabytków ze stanowiska archeologicznego nr 3 w Piotrawinie z 1970 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
archeologiahistoria
dr hab. Piotr Plisiecki
Jacek Kucharski, Magdala i Maria Magdalena. Studium historyczne i egzegetyczno-teologiczne, „Rozprawy i Studia Biblijne 55”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2021, ss. 655.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
archeologiahistorianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
The Sphere of David’s Influence During His Service to the Philistines (1 Sam 30:26-31). Between Text and Archaeology [Sfera wpływów Dawida podczas jego służby u Filistynów (1 Sm 30,26-31). Pomiędzy tekstem a archeologią]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
archeologiahistoria
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Lubelski cmentarz z epoki Anonima zwanego Gallem
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
archeologiahistoria
dr hab. Piotr Plisiecki
Parnicki-Pudełko Stefan
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
archeologiahistorianauki o sztuce
mgr Marek Górniak
Święty Augustyn - nauczyciel "doctrinae christianae"
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
archeologiafilozofiahistoria
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Osiemnastowieczne druki wydane w związku z koronacją cudownych obrazów Matki Bożej na terenie dawnej Rzeczypospolitej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
archeologia
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
Triunfante: a Jorge Juan 68-gun ship of the line [Triunfante: Jorge Juan Statek 68 kanonów]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
archeologiahistoria
dr Pablo de la Fuente de Pablo prof. KUL
Un cementerio de la armada del almirante Antonio de Oquendo en Rosas [Cmentarz marynarki wojennej admirała Antonio de Oquendo w Rosas]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
archeologiahistoria
dr Pablo de la Fuente de Pablo prof. KUL
„Chleba naszego powszedniego…”, czyli o chlebie w starożytności
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
archeologiahistorianauki prawne
mgr Daniel Mielnik
Caelum in ore, czyli o kulinarnym świecie Palestyny pierwszego wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
archeologiahistoriainżynieria mechanicznainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki o kulturze i religii
mgr Daniel Mielnik
Znaczenie pozycji aniołów w grobie Jezusa w J 20,11
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
archeologiahistorianauki teologiczne
Ks. dr hab. Adam Kubiś prof. KUL
Nowe informacje na temat bombardowania pociągu w pobliżu stacji kolejowej w Werchracie we wrześniu 1939 roku
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2016
archeologiahistoria
dr Andrzej Gładysz
Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2014
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
archeologiahistorianauki teologiczne
Ks. mgr Józef Figiel
Patrystyka w czasopismach zagranicznych 2013-2014
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
archeologiahistorianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. mgr Józef Figiel
Micro-Raman and other spectral studies on dinosaur fossils [Micro-Raman i inne spektralne badania nad skamieniałościami dinozaurów]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2015
archeologianauki chemiczne
dr Rafał Kuzioła
Czy istniało królestwo Dawida? Najnowsze wykopaliska w Khirbet Qeiyafa
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2014
archeologiahistoria
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
W naszej małej ojczyźnie. Gmina Grębocice: podręcznik edukacji regionalnej na Wzgórzach Dalkowskich
Książka popularyzująca naukę
Rok: 2014
archeologiahistorianauki o sztucenauki o Ziemi i środowiskunauki prawne
mgr Marek Górniak
Beth-Shemesh in the Early Iron Age [Bet Szemesz we wczesnym okresie żelaza]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2014
archeologiahistoria
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Tajemnica początków Polski. Fascynująca historia ludu Wenetów
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2014
archeologiahistorianauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Marek Gędek
Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2011-2012
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2014
archeologiahistorianauki teologiczne
Ks. mgr Józef Figiel
Uruk
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2014
archeologiahistoria
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Ur
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2014
archeologiahistoria
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Titulus
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2013
archeologiaarchitektura i urbanistykahistoria
dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska
Suza
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2013
archeologiahistoria
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
[Rec.:] Avraham Faust, The Archaeology of Israelite Society in Iron Age II, tłum. Ruth Ludlum, Winona Lake: Eisenbrauns 2012, 328 s.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2013
archeologiahistoria
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Patrystyka w czasopismach zagranicznych 2011-2012
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2013
archeologiahistorianauki teologiczne
Ks. mgr Józef Figiel
Rzym jako jeden z głównych celów XVII/XVIII-wiecznego Grand Tour, czyli śladami pierwszych „badaczy” po antycznych zabytkach Wiecznego Miasta – część 2. Sprawozdanie z objazdu naukowego do Rzymu i okolic w dniach 23-31 lipca 2012
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2012
archeologiahistorianauki o sztuce
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Rzym. 6 - Zabytki
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2012
archeologianauki o sztuce
dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska
Rossi Giovanni Battista de
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2012
archeologia
dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42257 zweryfikowanych pozycji.