Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Wybrane instrumenty oddziaływania ministra właściwego do spraw finansów publicznych na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Beata Kucia-Guściora
Kontrola i programowanie państwowego długu publicznego z perspektywy kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Beata Kucia-Guściora
The role of praxeological principles in shaping competences of local governments [Rola zasad prakseologicznych w kształtowaniu układów kompetencyjnych w samorządzie terytorialnym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o administracjiPrawo
dr Magdalena Kisała
Unijna reforma ochrony danych osobowych a działalność urzędów stanu cywilnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
Cywilnoprawny charakter środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody. Glosa do wyroku SN z dnia 18 sierpnia 2017 r., II CSK 844/16
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr Jacek Trzewik
Tytuł V. Termin
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
Prawo
dr Katarzyna Skubisz-Kępka
Skuteczność prawa ochrony środowiska wobec dezintegracji jego zasad ogólnych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Anna Haładyj prof. KUL
Preparation of a trial as a condition of effective civil procedure [Przygotowanie procesu jako warunek efektywnego postępowania cywilnego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Edyta Gapska
Miejsce procesu cywilnego w systematyce prawa rzymskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Bożena Czech-Jezierska
Aborcja po urodzeniu w kontekście prawa naturalnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
Źródła finansowania zadań oświatowych JST w latach 2012-2016 ze szczególnym uwzględnieniem miast na prawach powiatu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinansePrawo
dr Joanna Nucińska
Kontrowersje wokół przepisów dotyczących zarządzania finansami instytucji gospodarki budżetowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Michalina Duda-Hyz
Loterie jako instrumenty pozyskiwania dochodów państwa w polskim prawie skarbowym w latach 1768-1871
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Michalina Duda-Hyz
Controversies over the status of flat-rate farmers in Polish Value Added Tax - selected issues [Kontrowersje wokół statusu rolnika ryczałtowego w podatku od towarów i usług - wybrane zagadnienia]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr Michalina Duda-Hyz
Il diritto dei medici all'obiezione di coscienza in Polonia: recenti sviluppi [Prawo lekarzy do sprzeciwu sumienia w Polsce: najnowsze fazy ewolucji ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
MedycynaPrawo
Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
Nowości wydawnicze Członków Stowarzyszenia
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki o administracjiPrawoPrawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
Prawo do przenoszenia danych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
Nowelizacja postępowania mediacyjnego przed sądami administracyjnymi
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Agnieszka Romanko
Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego do prawników
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Pojęcie "dziecko" w Kodeksie karnym na tle wzorców międzynarodowych i konstytucyjnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Przepadek przedsiębiorstwa (art. 44a KK)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Damian Szeleszczuk
Rozwiązania prawne dotyczące wspomaganej prokreacji w świetle Evangelium Vitae
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr Zuzanna Gądzik
Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr Sławomir Hypś
Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr Sławomir Hypś
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr Sławomir Hypś
Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr Sławomir Hypś
Objaśnienia wyrażeń ustawowych
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr Sławomir Hypś
Przestępstwa przeciwko wolności
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr Sławomir Hypś
Środki związane z poddaniem sprawcy próbie
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr Sławomir Hypś
Ogółem w bazie dostępnych jest: 28940 zweryfikowanych pozycji.