Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Kontrola zarządcza a jakość zasobów ludzkich jednostek samorządu terytorialnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr Dorota Tokarska
System informacji oświatowej jako system pomiaru dokonań edukacyjnych w kontekście oceny efektywności publicznego finansowania oświaty w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinanseNauki o zarządzaniu
dr Joanna Nucińska
Nierówności dochodowe a zadłużenie gospodarstw domowych w krajach OECD w latach 1995–2014
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinanse
dr Piotr Bolibok
Rozwój przedsiębiorczości indywidualnej przy wsparciu funduszy europejskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Sprawozdawczość finansowa w organizacjach pozarządowych – prawodawstwo versus praktyka gospodarcza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Ekonomia
dr Dorota Jegorow
Źródła finansowania projektów europejskich w wymiarze transferów finansowych Polska – Unia Europejska
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Odmienność regionalna alokacji funduszy europejskich w Polsce w ramach polityki spójności w perspektywie 2007-2013
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Gminy powiatu chełmskiego w realizacji celów polityki spójności
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Przedsiębiorczość zależna jako celowy model biznesowy wpisany w bezzwrotne transfery finansowe
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Chinese Economy in 2050 - the Key Challenges on the Way to Grow [Gospodarka chińska w 2050 roku - najważniejsze wyzwania na drodze do wzrostu gospodarczego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Ekonomia
dr Piotr Rubaj
Trwałość samorządu terytorialnego a trwałość polityki rozwoju. W poszukiwaniu podstaw decentralizacji administracji publicznej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Ekonomia
mgr Zdzisław Błasiak
Krajowe klastry kluczowe w polityce regionalnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Podatek dochodowy od osób prawnych jako źródło wpływów budżetowych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinanse
dr Maria Paździor
Opodatkowanie pracy a wzrost gospodarczy. Wysokość i struktura klina podatkowego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Ekonomia
dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
Budżetowanie na poziomie samorządu lokalnego w Polsce w aspekcie efektywności i skuteczności wykorzystania środków publicznych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinanse
dr Joanna Nucińska
Komitet Stabilności Finansowej jako instytucja monitorująca zagrożenia stabilności finansowej na poziomie makroekonomicznej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Ekonomia
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Wpływ wahań koniunkturalnych na finansowanie działalności B+R ze środków publicznych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinanse
dr Piotr Bolibok
Ekonomiczna odpowiedzialność banków spółdzielczych w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinanse
dr Piotr Bolibok
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – perspektywa osób nieaktywnych zawodowo
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaSocjologia
dr Dorota Jegorow
Poglądy studentów ekonomii na wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na polską gospodarkę
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Zadłużenie gospodarstw domowych a dynamika wydatków konsumpcyjnych w krajach OECD po wybuchu kryzysu finansowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinanse
dr Piotr Bolibok
Zasada wyłączności ustawy wyrażona w art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
EkonomiaPrawo
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Rola controllingu personalnego w zarządzaniu operacyjnym jednostek ochrony zdrowia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinanseNauki o zarządzaniu
dr Maria Paździor
Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjent polityki spójności
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Potencjalne formy współpracy przemysłu z uczelnią/szkołą wyższą w kształceniu studentów - praktyczne rozwiązania i dobre praktyki.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EkonomiaNauki o administracjiNauki o zarządzaniuPrawo
dr Grzegorz Skrobotowicz
Ekonomia, polityka i rozwój – w poszukiwaniu źródeł problemów Unii Europejskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
EkonomiaNauki o polityceNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
The impact of global financial crisis on the value relevance of leverage in the Polish banking sector [Wpływ globalnego kryzysu finansowego na znaczenie dźwigni finansowej dla wartości rynkowej w polskim sektorze bankowym ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
EkonomiaFinanse
dr Piotr Bolibok
Bankowość centralna w Polsce. Lata 1828-1989
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2016
EkonomiaHistoria
dr Agnieszka Stolarska
Bitcoin – zagadnienie wieloaspektowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
EkonomiaFinanse
dr Judyta Przyłuska-Schmitt
Waluty lokalne w czasach kryzysu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Ekonomia
dr Judyta Przyłuska-Schmitt
Ogółem w bazie dostępnych jest: 26584 zweryfikowanych pozycji.