Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Ekologii Stosowanej
Wydział:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
Telefon:81-445-4691
Sala:WMP-402 (Kampus Konstantynów » Budynek WNŚiNOZ-Budynek dydaktyczny nr 2, ul. Konstantynów 1,,H'' » piętro 4)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Ekologii Stosowanej
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin