Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Analizy Obrazów
Wydział:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Telefon:81-445-4666
Sala:WMP-306 (Kampus Konstantynów » Budynek WNŚiNOZ-Budynek dydaktyczny nr 2, ul. Konstantynów 1,,H'' » piętro 3)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Analizy Obrazów
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin