Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Biochemii i Chemii Środowiska
Wydział:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
Telefon:81-445-4622
Sala:CH-119 (Kampus Konstantynów » Budynek WNŚiNOZ ( PAWILON CHEMII)- Budynek dydaktyczny nr 1, ul. Konstantynów 1,,F'' » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska
ul. ul. Kontantynów 1
20-718 Lublin