Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Botaniki i Hydrobiologii
Wydział:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
Telefon:81-445-4590
Sala:WMP-606 (Kampus Konstantynów » Budynek WNŚiNOZ-Budynek dydaktyczny nr 2, ul. Konstantynów 1,,H'' » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Botaniki i Hydrobiologii
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin