Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Ochrony Roślin i Krajobrazu, Katedra Ochrony Przyrody - Labolatorium
Wydział:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Telefon:81-445-4539
Sala:WMP-110 (Kampus Konstantynów » Budynek WNŚiNOZ-Budynek dydaktyczny nr 2, ul. Konstantynów 1,,H'' » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Ochrony Roślin i Krajobrazu, Katedra Ochrony Przyrody - Labolatorium
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin