Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Ochrony Przyrody - Kierownik
Wydział:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Telefon:81-445-4530
Sala:WMP-112 (Kampus Konstantynów » Budynek WNŚiNOZ-Budynek dydaktyczny nr 2, ul. Konstantynów 1,,H'' » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Ochrony Przyrody - Kierownik
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin