Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Ochrony Przyrody
Wydział:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Telefon:81-445-4528
Sala:WMP-111 (Kampus Konstantynów » Budynek WNŚiNOZ-Budynek dydaktyczny nr 2, ul. Konstantynów 1,,H'' » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Ochrony Przyrody
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin