Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Analizy Numerycznej i Programowania
Wydział:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Telefon:81-445-4506
Sala:WMP-219 (Kampus Konstantynów » Budynek WNŚiNOZ-Budynek dydaktyczny nr 2, ul. Konstantynów 1,,H'' » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Analizy Numerycznej i Programowania
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin