Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu
Wydział:Wydział Nauk Humanistycznych
Telefon:81-445-4443
Sala:CN-215 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin