Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Historii Najnowszej
Wydział:Wydział Nauk Humanistycznych
Telefon:81-445-4440
Sala:CN-117 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Historii Najnowszej
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin