Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego
Wydział:Wydział Nauk Humanistycznych
Telefon:81-445-4434
Sala:CN-122 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin