Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Języka Polskiego
Wydział:Wydział Nauk Humanistycznych
Telefon:81-445-4429
Sala:CN-230 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Języka Polskiego
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin