Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii
Wydział:Wydział Nauk Humanistycznych
Telefon:81-445-4428
Sala:CN-111 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin