Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Literatury Rosyjskiej
Wydział:Wydział Nauk Humanistycznych
Telefon:81-445-4426
Sala:CN-003 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 0)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Literatury Rosyjskiej
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin