Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Historii Ruchów Społeczno-Politycznych XIX i XX wieku
Wydział:Wydział Nauk Humanistycznych
Telefon:81-445-4423
Sala:CN-124 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Historii Ruchów Społeczno-Politycznych XIX i XX wieku
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin