Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Literatury Współczesnej
Wydział:Wydział Nauk Humanistycznych
Telefon:81-445-4421
Sala:CN-212 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Literatury Współczesnej
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin