Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Tekstologii i Edytorstwa
Wydział:Wydział Nauk Humanistycznych
Telefon:81-445-4420
Sala:CN-217 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Tekstologii i Edytorstwa
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin