Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Historii i Historiografii Europy Wschodniej
Wydział:Wydział Nauk Humanistycznych
Telefon:81-445-4375
Sala:CN-123 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Historii i Historiografii Europy Wschodniej
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin