Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Języka i Literatury Greckiej Późnego Antyku
Wydział:Wydział Nauk Humanistycznych
Telefon:81-445-4360
Sala:GG-360 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 3)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Języka i Literatury Greckiej Późnego Antyku
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin