Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
Wydział:Wydział Nauk Humanistycznych
Telefon:81-445-4316
Sala:CN-205 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin