Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Muzealnictwa i Ochrony Zabytków
Wydział:Pion Naukowo - Dydaktyczny
Telefon:81-445-4240
Sala:GG-402 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 4)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Muzealnictwa i Ochrony Zabytków
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin