Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Kancelaria i Gabinet Rektora
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-4184
Sala:C-202 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kancelaria i Gabinet Rektora
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin