Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Historii i Etnologii Religii
Wydział:Wydział Teologii
Telefon:81-445-3822
Sala:C-822 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 8)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Historii i Etnologii Religii
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin