Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego
Wydział:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Telefon:81-445-3743
Sala:C-743 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 7)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin