Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Historii Żródeł Kościelnego Prawa Polskiego
Wydział:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Telefon:81-445-3741
Sala:C-741 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 7)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Historii Żródeł Kościelnego Prawa Polskiego
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin