Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Gospodarki Opartej na Wiedzy
Wydział:Wydział Nauk Społecznych
Telefon:81-445-3557
Sala:C-557 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 5)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Gospodarki Opartej na Wiedzy
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin