Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Laboratorium Innowacji
Wydział:Jednostki Międzywydziałowe
Telefon:81-445-3383
Sala:CTW-43 (Kampus Główny » Centrum Transferu Wiedzy » piętro 0)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Laboratorium Innowacji
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin