Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Kancelaria Tajna - Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-3226
Sala:C-222 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kancelaria Tajna - Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin