Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Kościelnego Prawa Procesowego
Wydział:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Telefon:81-445-3050
Sala:CI-102B1 (Kampus Główny » Collegium Iuridicum » piętro 0)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego
ul. ul. Spokojna 1
20-074 Lublin