Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych
Wydział:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Telefon:81-445-3047
Sala:CI-402 (Kampus Główny » Collegium Iuridicum » piętro 3)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych
ul. ul. Spokojna 1
20-074 Lublin