Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Wydawnictwo KUL
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-3191
Sala:BU-560 (Kampus Główny » Biblioteka Uniwersytecka » piętro 5)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydawnictwo KUL
ul. ul. Chopina 27
20-023 Lublin