Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Wydawnictwo KUL
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-0
Sala:WMP-05A (Kampus Konstantynów » Budynek WNŚiNOZ-Budynek dydaktyczny nr 2, ul. Konstantynów 1,,H'' » piętro -1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydawnictwo KUL
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin