Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Usług Informatycznych
Wydział:Dział Teleinformatyczny
Telefon:81-445-0
Sala:C-611 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 6)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Usług Informatycznych
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin