Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Ochrony, Monitoringu i Wewnętrznej Straży Porządkowej
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-0
Sala:C-325A (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 3)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Ochrony, Monitoringu i Wewnętrznej Straży Porządkowej
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin