Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Biuro Karier KUL
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-0
Sala:GG-131 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Biuro Karier KUL
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin