Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Kancelaria Rektorska
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-0
Sala:GG-48 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 0)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kancelaria Rektorska
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin