Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Uniwersyteckie Centrum Medialne
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-0
Sala:GG-34 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 0)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersyteckie Centrum Medialne
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin