Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dział Krajowych Projektów Naukowych
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-0
Sala:CTW-016 (Kampus Główny » Centrum Transferu Wiedzy » piętro -1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Krajowych Projektów Naukowych
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin