Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Wydział:Jednostki Ogólnouniwersyteckie
Telefon:445-4231
Sala:GG-231 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin