Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dział Komunikacji
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-0
Sala:GG-401 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 4)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Komunikacji
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin